Fantasifullhet som smittar

14 konstnärer, Kulturverkstan, K-ringen, Motala

26 maj 2015 10:17

Visas till den 7 juni 2015

I den gamla Konsumbutiken på verkstadsområdet visar fjorton konstnärer med Motalaanknytning valda verk. Välkända namn som Margareta Jungerth Boo, Tommy Jerhammar och Leif O Perhson ger utställningen extra stadga.

En för mig hittills obekant konstnär är Christina Agnedotter från Tjällmo. Hennes blandtekniska verk är utförda på galvaniserad plåt. På den har hon limmat detaljer från egna bilder i olika grafiska tekniker. "Följde sländorna" är både vacker och spännande med sina jugend-ekon.

Nettan Morén visar bland annat en större akvarell på tjockt papper. Upplysta fönster i några större byggnader reflekteras av markens fukt i den gråkulna natten. Månen anstränger sig för att få delta i spelet.

Ett par konsthantverkare spelar en framträdande roll på utställningen. En av dem är Karin McKeogh, som presenterar tre helt olika objekt. En mattsvart skål är särskilt lyckad. Den uttrycker både omsorg och tillvaratagande av intuition. Jag tänker mig att den är urgammal, men varsamt hanterad av tidens tand och att en nutida konstnär gjort vissa tillägg för att få den att framstå i all sin prakt.

Det är lätt att falla för Krister Nordstedts små keramikhus. Deras fantasifullhet smittar av sig och gör att jag vill skapa mig en bild av den miljö i vilken de kan återfinnas "på riktigt". Husen ser gamla och lite skeva ut, men snudd på oförstörbara, som om det enda som kunde rubba dem vore en jordbävning av Nepal-dignitet.

Konstnärerna

Sammanslutningen Norra Vätterns bild- och formkonstnärer har över etthundra medlemmar. Huvudsakligen är de bosatta i Motala och på landsbygden upp mot Askersund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!