Egensinnige Frisk på Galleri Sander

Lasse Frisk, Galleri Sander, Linköping

23 mars 2015 11:46

Keramik

Pågår till 8 april

I flera decennier har Lasse Frisk varit en av länets förgrundsgestalter inom den keramiska konsten, designen och det keramiska konsthantverket. Mittfåran har aldrig varit hans väg. Variationer på uttryck och stilar har hela tiden varit egensinniga.

Nu visar han bland annat en serie tvådelade väggobjekt. Fantasifulla masker laddar sammanhanget tillsammans med kvadratiska skivor där små porslinsansikten är monterade. Den här sammanställningen friar till fantasin. Alla ansikten ter sig tvetydiga. Den omedelbara känslan är att de befinner sig i vila, eller att deras bärare dragit sig tillbaka, avskärmat sig. För mig råder det ingen tvekan om att de här personerna har befunnit sig i hetluften på ena eller andra sättet och att de nu hämtar krafter, kanske slickar sina sår.

Maskerna hänger vid sidan, redo att tas i bruk. De avslöjar en del om sina ägare, men på det hela taget håller de inne med de verkliga hemligheterna. Maskerna är bemålade med en mängd olika färger, även med guld. Till övervägande del har färgerna matta toner, oftast så vackra att de vore värda ett eget kapitel.

Tillsammans med de rena konstobjekten visar Frisk ett antal föremål som befinner sig i zonen mellan konst och konsthantverk. Här redovisar han sin egensinnighet. En del föremål kan ha flera användningsområden, som där en smidd ljushållare kan fungera just som en sån, eller kanske symbolisera en skorsten på någon geografiskt avlägsen boning.

Konstnären

Lasse Frisk är född i Nässjö 1945. Bosatt utanför Ödeshög. Utbildad på Konstfack.

Har genomfört ett stort antal utställningar runt om i Sverige men även i Italien, Belgien, Indien, Finland och Danmark.

Representerad på bl a Nationalmuseum och Röhsska museet i Göteborg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!