Akvareller med liv och rörelse

3 mars 2014 10:29

KONST

Linköpings Akvarellsällskap

Galleri Magnifiket

Pågår till 3 april

I god tradition bjuder Akvarellsällskapet på rikt varierade motiv/uttryck. Här finns allt från realistiska landskapsvyer till mera upplöst, flödande föremål och figurer. Bäst fungerar de motiv som präglas av en god balans mellan det som gestaltas och de fria, personliga flödet. Bland sina fyra motiv av skrotbilar i naturen har Lars Pettersson Udd här lyckats bäst med sin ljusfyllda ”I skuggan av ett träd”.

Färgnyanserat välkomponerade upplever jag Göran Grimsells ”Skogsbrand”, "Gård i vinterskrud” och framför allt den luftlätta ”Lugn seglats”. Särskilt personligt liv finns det i Mimmi Wiklunds fyra ”Ögonblicksbilder från Stora Torget”. Tack vare de fint placerade färgaccenterna så får motivet faktisk en prägel av rörelse. Det har också Kerstin Sund åstadkommit med sin gubbe som matar duvor, vid sidan av sin härligt vitala Kanin (”Fiver”). Ingrid Hurtig har snyggt fångat in en vallmoprakt, men hennes övriga motiv är i behov av mindre svärtade flöden och mera stadga och skärpa.

Subtilt svävar Ulla Carlbergs "Mingskål" i den nyanserade svärtan, och ur hennes fint formade och ytstrukturerade kopp strömmar en blå hetta. Jan Wahlstein imponerar alltjämt med sina känsligt dynamiskt skiktade bladsamlingar i olika nyanser.

Rolf Hallqvists stickiga abstraktion ”Space” vibrerar av liv, något som dock saknas i hans mörkmurriga landskapsmotiv.

Det finns en vitalitet i Ann-Mari Löfs abstrakta Blå serier, och hennes ockratonande stadsvyer förmedlar en spännande atmosfär. Så också i Börje Mathiassons svit med titlarna ”Eftertanke”, fastän han här medvetet har ”smutsat ner” sikten lite, just som ett varsel om våra tilltagande miljöutsläpp. Det blir dock mest slagkraftigt i motivet ”Stolta stad”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!