Det är på sensommaren som de flesta stölderna sker. I hela landet har nästan 1 000 kulturföremål stulits de senaste fem åren, visar en sammanställning som Riksantikvarieämbetet har gjort utifrån statistik från Brottsförebyggande rådet.

En av de mest omtalade kupperna i Östergötland är stölderna av medeltida träfigurer ur Tidersrums kyrka hösten 2010, där flera av före­målen har varit till salu för stora summor på auktionssajter i Europa.

Träskulpturerna återfanns i Spanien tidigare i år och har nu återlämnats till kyrkan. En spansk medborgare har utlämnats till Sverige, misstänkt för en lång rad stölder ur kyrkor i Sverige.

De flesta stölderna genomförs alltså på sensommaren. Nära 25 procent av stölderna de senaste två åren skedde i augusti och september.

– Stölder av och illegal handel med kulturföremål är ett stort problem. Dess­värre är risken att åka fast liten, säger Knut Weibull, överantikvarie. Den här brottsligheten behöver prioriteras högre globalt.

Framför allt är det lösa inventarier som silverljus­stakar, ljuskronor, biblar, och målningar som stjäls. Stulna kulturföremål förs ofta ut ur landet för att säljas. Medel­tida kyrklig konst betalas bra i Europa och detta är orsaken till att ett antal medeltida träskulpturer stulits från både kyrkor och museer de senaste decennierna.

– I Sverige är det väldigt enkelt för alla att ta del av och använda kulturarvet, säger Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

– Det är positivt att kulturskatten visas upp och görs tillgänglig för besökare, men det gör också att risken för stölder ökar.

Värst drabbat är Stockholms län, där 224 föremål har stulits de senaste fem åren. Jämtlands län är minst drabbat. Där har bara sju föremål försvunnit under samma period.

Flera stölder i landet har fått stor uppmärksamhet. En uppdagades för mer än tio år sedan, då en tidigare anställd på Kungliga biblioteket stulit ett 60 tal värdefulla böcker. Biblioteket har nyligen fått tillbaka två böcker som påträffats i USA och totalt har en handfull böcker återlämnats. Riksantikvarieämbetet arbetar aktivt för att stulna föremål ska återlämnas till sina ägare och i de fall det inte går att komma överens med den nye ägaren kan Riksantikvarieämbetet träda in och vidta rättsliga åtgärder.

Det är inte bara svenska kulturföremål som är eftertraktade på världsmarknaden. För att finansiera fortsatt krigföring i Syrien och Irak har ländernas rika kulturskatter till stora delar förskingrats. Unesco har upprättat röda listor på föremål som inte får köpas.

Riksantikvarie Lars Amréus skriver till svenska auktionshus för att uppmärksamma dem på att föremål kan ha förts ut ur andra länder olagligt för att säljas i Sverige.