Egyptiska samlingen stannar i Linköping

Egypten kommer inte att få tillbaka den Smithska samlingen på länsmuseet. Det beslutade en enig museistyrelse på onsdagen. Möjligen kan samlingen lånas ut under en period.

13 maj 2009 18:55

Den infekterade frågan om vad som ska hända med länsmuseets samling av drygt 200 fornegyptiska föremål har hållits vid liv i över fyra år. 2005 krävde ättlingar till donatorn att få tillbaka den kulturhistoriskt och ekonomiskt värdefulla samlingen. Den gången blev det ett bestämt nej från länsmuseet.

Påstått stöldgods

Frågan tog en ny vändning när en ättling vände sig till chefen för det egyptiska antikvitetsrådet och uttryckte oro för att samlingen inte behandlades på rätt sätt. Plötsligt krävde Egypten att få tillbaka hela samlingen eftersom den påstods ha stulits av Otto Smith.

Inga utförselbevis

Länsmuseet har förgäves letat efter eventuella utförselbevis som visar att Otto Smith förde ut samlingen på laglig väg på 1920-talet. Men det finns bevarade brev som tyder på att det inte ligger något brott bakom samlingen.

- Vi har hittat kopior på brev som Otto Smith skrev till den svenska riksantikvarien på 1920-talet. I de breven nämner han att det har blivit svårare att få utförseltillstånd. Vår bedömning är att han inte skulle skriva till riksantikvarien om han inte hade utförseltillstånd, säger länsmuseets chef, Maria Jansén.

- Det är en respektabel forskare som samlat föremålen på ett korrekt sätt, säger Rolf Edelman (M), ordförande i museets styrelse.

Donatorns vilja

Ytterligare ett argument för att inte återlämna föremålen är att en donators önskemål har ett ovanligt starkt lagskydd i Sverige. Donatorn ville att föremålen skulle visas på länsmuseet.

- För museet är det här oerhört viktigt eftersom vi är beroende av donationer. Det vi tar emot i en donation är vi försiktiga med, säger Rolf Edelman.

De nio ledamöterna i styrelsen som hade rösträtt vid onsdagens avgörande möte på Löfstad slott var eniga i sitt beslut.

- Skälet till det är att vi anser att samlingen har tillkommit på rätt sätt, säger Rolf Edelman.

Kräver tillstånd

I en gest av god vilja kan dock länsmuseet tänka sig att, under en begränsad period, låna ut samlingen till det Egyptiska museet i Kairo nästa år. Det förutsätter dock att Riksantikvarieämbetet ger sitt tillstånd för utförsel.

Frågan är dock hur intressant den östgötska samlingen verkligen är i ett internationellt perspektiv. Det är ett välkänt faktum att det i Sverige finns flera egyptiska samlingar som är mer betydande, för att inte tala om de rika samlingar som redan finns i Egypten.

- De egyptologer som vi har varit i kontakt med anser att det finns gott om den här typen av föremål, säger Maria Jansén.

Efter mötet var det få styrelseledamöter som ville svara på Correns frågor. Eva Joelsson (S) ansåg dock inte att beslutet var svårt att fatta.

- Det var ett självklart beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!