De lånade ut 500 år gammal bok

Stadsbiblioteket i Linköping har lånat ut fyra böcker. Inget ovanligt med det kanske, om det inte vore för att böckerna skrevs på 1500-talet.

12 oktober 2017 07:30

Längst ner i källaren av Stadsbiblioteket i Linköping sträcker sig ett nät av korridorer. I korridorerna finns tre magasin med tjocka valv till dörrar som bara ett ytterst fåtal har nycklar till. I magasinet som går under namnet "Ettan" finns de äldsta skrifterna och böckerna med några texter från så långt tillbaka som 1100-talet. Förutom tidens prövningar överlevde också alla böcker i Magasin 1 biblioteksbranden 1996. Denna imponerande och livskraftiga samling har inte gått obemärkt förbi ute i världen. I Berlin pågår just nu utställningen "Der Luthereffekt", en redogörelse för den kristna protestantismens 500 år i världen. Ett av länderna som var snabbt ute att byta till protestantism var Sverige och här skrevs och samlades många böcker om reformationen. Och ja, ni kan gissa var det fanns några bevarade.

– Vi blev kontaktade av Tysklands historiska museum på hösten 2016. De hade sett vårt digitaliserade arkiv och ville låna fyra böcker till utställningen, säger Matilda Ahl, bildarkivarie på stadsbiblioteket.

De fyra böckerna det rör sig om är skrivna i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet av reformisterna Philipp Melanchton, Jean Calvin, Joen Petri Klint och Martin Luther själv. Innan böckerna skickades till Berlin värderades dem för att kunna försäkras. Exakt vad böckerna värderades till i rena pengar får arkivarierna inte säga men det rör sig om "rejält höga belopp". Det kan bli en dyr förseningsavgift om böckerna inte lämnas tillbaka i tid i november.

– Värdet kan egentligen inte mätas i pengar. Dessa böcker, och framförallt den av Klint som är handskriven, är helt enkelt ovärderliga, säger Anna Severin, bibliotekarie.

Att skicka ner dessa dyrgripar till Berlin var inget jobb för det vanliga postgången.Först fick böckerna varsitt "pass" för att kunna flyga och en kurir fick transportera böckerna i en speciell skyddslåda. Den person som packade ner boken i lådan var också tvungen att vara den som sedan packade upp den. Väl i Berlin placerades böckerna i skyddsmontrar av glas.

De kanske mest speciella böckerna är de som skrevs av Joen Petri Klint som var präst och kyrkoherde i Linköpings stift. Från sitt hem i Östra Stenby beskrev han världen under reformationen och varnade för katolicismen med målande exempel om alla tänkbara katastrofer. I Magasin 1 finns två böcker av Klint, bara en togs med till Berlin.

– Det finns så mycket att visa upp! I kuriositetskabinettet på biblioteket finns tre utställningsmontrar som vi ställer ut i och byter tema efter aktuella händelser. Om Klints böcker komma dyka upp vet vi inte, men det tror vi, säger Matilda Ahl.

Se det digitaliserade arkivet här.

Reformationen

Kristendomens uppdelning i katolicism och protestantism i Europa på 1500-talet. Den tyske prästen Martin Luthers protester mot den katolska kyrkan i början av 1500-talet var startskottet för reformationen vars idéer spreds med hjälp av den nyuppfunna boktryckarkonsten. Sveriges reformation inleddes 1527 av Gustav Vasa.

Källa: Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Victor Bomgren