Brännande aktuellt om Isis

Patrick Cockburn: Jihadisternas återkomst – Isis och det nya sunnimuslimska upproret

18 september 2015 09:52

Celanders förlag

Den irländske mellanösternkännaren, och tidning Independents korrespondent i området, Patrick Cockburns analys är glasklar. Och han skräder inte orden när han konstaterar att: ”Isis är ett barn av kriget (…) Rörelsens giftiga och potenta blandning av extrem religiös övertygelse och militär kapacitet är ett direkt resultat av kriget i Irak efter USA:s invasion 2003 och kriget i Syrien som pågått sedan 2011.”

Patrick Cockburn gör här något så ovärderligt som att skriva samtidshistoria. Han försöker att skapa en överskådlig bild som ger oss möjlighet att förstå varför och hur jihadistgrupper som Isis blivit enormt framgångsrika och hur de på kort tid inlemmat stora delar av Irak och Syrien i sitt tänkta sunnimuslimska kalifat.

Det här är ingen tjock bok, bara 127 sidor. Men dess styrka ligger inte i omfång och djuplodande historisk analys. Den ligger snarare i sin brännande aktualitet och sin förmåga att fånga den utveckling som skett i mellanöstern de senaste åren. Och detta är ingen liten gärning. För det är ett komplicerat pussel av maktstrukturer, folkslag, korruption, religiös fanatism, propaganda, och oheliga allianser mellan öst och väst som Patrick Cockburn lägger fram. Och tyvärr – inte heller han ser någon snabb och god ände på förskräckelsen.

Så om du vill få en förståelse för det skeende som ligger bakom flyktingkatastrofen där döda treåringar flyter upp på medelhavets stränder. Och om du vill få ett grepp om det som av vissa redan kallats ”det tredje världskriget” läs Patrick Cockburns bok. Den är en utmärkt introduktion till det som sker precis just nu i Mellanöstern och som kommer att förändra vår värld på många, ännu oöverskådliga, sätt framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mattias Ahlén