Blomma tre: Skönhet på Omberg

Varje dag hela veckan presenterar vi en vild blomma med litterär anknytning. Nummer 3: Akleja.

30 juni 2015 09:33

Mormors huva, Vår frus handskar och Duva drar vagn är namn som anspelar på aklejans utseende. Aklejan liknar ingen annan blomma och beundras för sin skönhet.

Akleja – eller akvileja som i visan – är svenska namn som hämtats från blommans latinska benämning (Aquilegia vulgaris). Och "aquila legia" ska betyda "en samling örnar", en annan av många liknelser som utgår ifrån att fem fåglar sitter i ring med näbbarna inåt på blommans baksida. Vulgaris anger att växten är vanlig.

Aklejan har tio kronblad, där fem bildar segel och fem skålar som avslutas med sporrar. Den ursprungliga mörkt blåvioletta aklejan hade munkar med sig till Sverige när de invandrade hit under 1100-talet. Så har aklejan under århundradenas lopp till exempel spritt sig över hela Omberg från cisterciensermunkarnas trädgård i Alvastra. På berget siktas aklejan i sin rynkade munkkåpa i dikesrenar, i urskogen, på torrängar och i kalkkärr.

Förvildad finns aklejan även i rosa och vitt, men de tama varianterna är ofta flerfärgade med pråligare utseende. Munkarna odlade akleja som medicinalväxt, men i naturen är det mest humlor som är förtjusta i dem. Humlorna har tillräckligt långa tungor för att komma åt växtens nektar som ansamlas i sporren. Det klarar inga vildbin såvida de inte själva som inbrottstjuvar gör hål på sporren.

Dagens blomma 3 Akleja

Akvileja heter det i den gotländska folkvisa, "Uti vår hage" (för rytmens skull), som ofta är arrangerad av Hugo Alfvén:

Uti vår hage där växa blå bär, / kom hjärtansfröjd, / vill du mig något så träffas vi där. / Kom liljor och akvileja, / kom rosor och salivia, / kom ljuva krusmynta, / kom hjärtansfröjd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Pettersson