Beslut om scenkonstbolag i regionen

Äntligen ett beslut om scenkonstbolag i Östergötland. Den känslan delade alla partier vid regionfullmäktige på tisdag förmiddag.

21 april 2015 13:18

Det formella beslutet att bilda ett scenkonstbolag i Östergötland fattades av regionfullmäktige i dag. Efter 14 års diskussioner var det äntligen dags att sätta ner foten och alla partier var överens om bildadet.

Först upp i talarstolen i debatten som föregick beslutet var Ricardo Olivares (V).

– Äntligen! Det här är ett väldigt intressant projekt.

Han var dock inte helt nöjd med hur processen gått till och ansåg att scenkonstledarna inte hade involverats ordentligt. Därför ville han skicka med den kommande styrelsen att förslagsvis göra dessa till adjungerade till styrelsen.

– Vänsterpartiet vill framhålla att scenkonstledarna behöver ha ett starkt mandat, sa Ricardo Olivares.

Han fick genast rappa mothugg av flera politiska motståndare. Alla var de överens om hans glada utrop äntligen, men i övrigt höll de inte med om kritiken. Monica Holstad Sandberg (KD) protesterade mot den och ansåg att det var viktigast att politikerna kunde känna slolthet och gläjde för det hon kallade ett historiskt beslut. Marie Morell (M) slog också fast att de konstnärliga ledarna visst funnits med i processen "i allra högsta grad".

Det uttrycktes också förståelse för den oro som förändring ofta är upphov till.

– Men om vi har bestämt att vi ska ha ett bolag så kommer styrelsen att ha väldigt mycket att säga till om, sa Marie Morell.

Anita Jernberger (FP) höll dock med Ricardo Olivares om vikten av att de politiska besluten ska finnas på en armslängds avstånd från de konstnärliga.

Bildandet förutsätter att Linköpings och Norrköpings kommuner fattar samma beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Karin Thorstensson