Skandalöst beteende av S-ordföranden

Att en lokalpolitiker går fram arg till Correns reporter och fräser "låt oss jobba i fred" och "sluta snoka i våra dokument" är en skandal, skriver Correns chefredaktör Christer Kustvik.

Boxholm kommunhus.

Boxholm kommunhus.

Foto: Fredrik Sandberg

Östergötland2024-04-17 16:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I måndags var Correns reporter Fredrik Sandberg på plats för att bevaka kommunfullmäktige i Boxholm. Som vanligt var han ensam journalist där. Fredrik har bevakat kf i Boxholm i flera år och har aldrig mött annan media där.

Efter mötet gick Fredrik fram till socialnämndens ordförande Solveig Agnevik (C) i kapprummet. Fredrik visste att det hade varit ett möte i socialnämnden på förmiddagen där de skulle diskutera ombyggnation av LSS/Säbo. Han frågade därför Solveig om det fanns ett justerat protokoll, vilket det fanns.

När Fredrik och Solveig stod där och pratade så passerade Monica Karlsson, Socialdemokraternas ordförande i Boxholm och ledamot i kommunstyrelsen. Hon kom fram arg och sa till Fredrik att han ska "låta oss jobba ifred" och att han ska "sluta snoka i kommunens dokument".

Fredrik blev förstås häpen och svarade att det ingår i hans jobb, att det är en del av vår demokrati och att han kommer fortsätta med det.

Det här är ju ett skandalöst beteende av S-ordförande Karlsson. Du borde skämmas Monica! Vad är det för slags demokrati du önskar? Att ni politiker ska få jobba i fred och att inga journalister ska snoka i era dokument? Jag vet vad ett sånt statsskick kallas och det är inte demokrati.

Vi journalister är vana vid olika slags bemötanden. Så måste det vara eftersom vi möter så många människor i så många olika situationer. Ibland är människor stressade och upprivna, ibland är de glada och uppspelta, det är så det ser ut.

Men att en folkvald politiker beter sig så här illa är oacceptabelt. Journalister i den fria pressen jobbar för demokratins bästa precis som folkvalda politiker gör. Ett av våra viktigaste uppdrag är att granska makten, i politikens fall att granska hur de folkvalda lever upp till det förtroende som deras mandat vilar på. Vill man se vilket värde journalistisk bevakning av kommunpolitiker kan ha så rekommenderar jag SVT-dokumentären om Motalaskandalen.

Förra året genomförde Tidningsutgivarna en enkät bland riksdagsledamöterna där de ombads svara på frågan ”Varför är pressfrihet viktigt?”. Det var upplyftande läsning att läsa de svar som kom in, jag rekommenderar Monica Karlsson att gå in på TU.se och läsa dem. Här är några exempel:

John E. Weinerhall (M): "Pressfriheten är central för vår demokrati. Utan den hade makten korrumperat och människor hade inte kunnat göra medvetna val när de röstar. "

Helena Vilhelmsson (C): "En högtidsstund när jag ges möjlighet att läsa ett ingående, grävande reportage om vardagen för människor som lever långt bortom den bubbla vi befinner oss i. Därför är pressfriheten viktig – för att ge en röst åt de som annars inte hörs."

Peter Hedberg (S): ”Det kanske inte är så att man som förtroendevald alla gånger är helt tillfreds med den granskning och rapportering som återfinns i medierna. Men det är inte det som är syftet och poängen med pressfrihet. Syftet är i stället /…/ att möjliggöra för medborgarna att ta del av viktig information om makthavares beslut och ageranden."

Jag utgår från att Monica Karlsson snarast ber vår reporter Fredrik Sandberg om ursäkt.