Är inte alla kommunens invånare värda god luftkvalitet?

Just nu påstås det att mätstationen är placerad på Hamngatan. Det har den varit i minst fem år, menar insändarskribenten.
Just nu påstås det att mätstationen är placerad på Hamngatan. Det har den varit i minst fem år, menar insändarskribenten.

Ta kommuninvånarnas oro på allvar! Utför mätningar på Kaserngatan omgående, skriver en boende.

Linköping 10 mars 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vad innebär bilköerna för luften i stadsmiljön?" (5/3):

I lördags fanns en artikel i denna tidning rörande luften på Kaserngatan i Linköping. I svaret från Hägglund och Engström sades att det "just nu" är lite mer trafik på Kaserngatan ...
Dessa problem har tidigare diskuterats i denna tidning, närmare bestämt för ett år sedan. Då var svaret att det berodde på pandemin. Jag har inte samma åsikt att det skulle vara just nu utan det har pågått i mer än ett år.


”Varför mäter kommunen PM10-halten i luften? Det är viktigt att kontrollera luften! Att andas in stora mängder partiklar kan ge olika negativa hälsoeffekter, till exempel orsaka lungsjukdomar” står i ett av de knappast lättförstådda dokument som anges i artikeln. 

Jag vill med bestämdhet påstå att kommunen inte fullgör detta uppdrag genom att bara mäta luftkvaliteten på en gata, Hamngatan, i Linköping. Just nu påstås det att mätstationen är placerad på Hamngatan. Det har den varit i minst fem år! Tydligen är inte alla kommunens invånare värda en god luftkvalitet. Ta kommuninvånarnas oro på allvar! Utför mätningar på Kaserngatan omgående!

I svaret uppmanas vi att köra andra vägar runt området. Ett icke helt problemfritt sätt att få svar på vilka vägar det skulle kunna vara, vore att stänga av Kaserngatan för biltrafik och bara ha gatan som en promenad och cykelväg. Då tvingas vi att leta upp nya vägar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa