Yttrandefrihet måste försvaras

En del har gett koranbrännarna en oerhörd makt och inflytande över deras eget fria liv, skriver insändarskribenten.

Yttrandefriheten, varav religionsfriheten kan ses som en delmängd, har betytt mycket för vårt land och den individuella frihet, skriver insändarskribenten.

Yttrandefriheten, varav religionsfriheten kan ses som en delmängd, har betytt mycket för vårt land och den individuella frihet, skriver insändarskribenten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2023-07-31 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Yttrandefrihet är väsentlig del i en väl fungerande demokrati och ett samhälle som är lika bra för alla individer. Den möjliggör för de med de bästa idéerna, och förmågan att uttrycka sig, att få inflytande, och har under lång tid bidragit stort till att Sverige har blivit vad det är. Det ger en viss nivå av makt, inflytande och betydelse till alla. Det är därför en del i maktställning känner sig hotade av yttrandefriheten, vilket avslöjar något om trovärdigheten i den makt de har fått och besitter. Samtidigt har alla frihet att välja vad och vem man vill lyssna på, och att tänka själv, vilket tyvärr är något som många glömmer bort, och ibland istället reagerar på ett sätt som ibland skadar en själv mest.

Koranbränningarna har på ett tydligt sätt visat detta. Personligen stödjer jag inte det här sättet att uttrycka sin åsikt, som för mig visar på en svag förmåga att gör det. Det kan dock vara helt rätt beroende på vad dessa personer försöker säga och måste vara upp till dem att ansvarsfullt avgöra, på samma sätt som att all frihet kommer med ett ansvar. Det de har lyckats säga ligger också mycket i de svar de har fått.

En del av de som har svarat har gett dessa koranbrännare en oerhörd makt och inflytande över deras eget fria liv – sannolikt mycket mer än de tycker att de förtjänar. De har reagerat med att utsätta sig själv och andra för livsfara, och för ett flertal har det slutat med åratal i fängelse. De har haft friheten att reagera annorlunda, men ändå valt ett olagligt sätt att svara.

Nu och historiskt finns flertal länder, både kristna och muslimska, där yttrandefriheten har begränsats, alltför ofta till den grad att individers liv inte är värda något. Det är tydligt vad makthavarna i dessa länder vinner på det och vad medborgarna förlorar.

När man ska väga vad som är mer heligt än något annat bör man betänka att genforskningen har visat att varje individ är unik. De som känner enäggstvillingar vet också att även de är unika trots sin identiska genuppsättning. För alla, men i synnerhet för de som tror på att Gud är en del i allt levande, borde det inte vara tillräckligt för att se varje människa som helig?

Yttrandefriheten, varav religionsfriheten kan ses som en delmängd, har betytt mycket för vårt land och den individuella frihet som vi åtnjuter, och är just nu kanske viktigare än någonsin. Yttrandefriheten är kanske det heligaste vi har?