Wasagårdens boende är värda en bättre situation

Det måste vara något galet i organisationen och i personalpolitiken som gör att situationen är så besvärlig som den är, menar insändarskribenten.

Den kritik jag har riktar sig till den kommunala politiska ledningen i Vadstena kommun som gärna slår sig för bröstet i dessa valtider, skriver en anhörig.

Den kritik jag har riktar sig till den kommunala politiska ledningen i Vadstena kommun som gärna slår sig för bröstet i dessa valtider, skriver en anhörig.

Foto: Katarina Hydén/Arkiv

Insändare2022-09-26 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är en personlig reflektion över utvecklingen på Wasagården där jag har min mor sedan 2019 i juni.

Hon kom till en trygg miljö med personal hon lärde känna och som hon trivdes alldeles utmärkt. Ganska snart förändrades situationen. Personal slutade och andelen vikarier utökades i en allt snabbare takt. Vikarier, som det verkar, inte fått det stöd och den utbildning som är nödvändig i detta viktiga arbete.

Jag ska med en gång säga att denna klagovisa inte riktar sig mot personal på plats. De få som nu finns kvar sliter hund och mår naturligtvis inte väl av sin arbetssituation. Huruvida facket agerat i dessa frågor är för mig okänt.

Den kritik jag har riktar sig till den kommunala politiska ledningen i Vadstena kommun som gärna slår sig för bröstet i dessa valtider. Det måste vara något galet i organisationen och i personalpolitiken som gör att situationen är så besvärlig som den är. Finns det någon personal/bemanningsplan?

Nu kan ju alltid pandemin åberopas som en stor bov, men det håller inte som jag ser det. Under pandemin fanns en politisk samsyn om behov av resurser till vården och att lönerna måste justeras rejält uppåt. Men när coronapandemin klingat av verkar det som att den diskussionen är glömd eller bordlagd.

De människor som bott och bor på Wasagården har alla under många år tjänat samhället genom arbete och varit med om att bygga den välfärd som mer och mer raseras. De är faktiskt värda en bättre situation och respekt i slutskedet av sitt liv. Ni som sitter vid maktens bord i kommunen – gör något åt situationen.

Christer Johansson

Svar från Vadstena kommun:

Den politiska ledningen i Vadstena lägger stor vikt vid kommunens kärnfrågor, där vården och omsorgen av våra äldre är särskilt viktig. Vi vet att socialförvaltningen arbetar intensivt med att säkerställa kompetensförsörjningen. 

Många kommuner har det tufft med att rekrytera personal, så även Vadstena. Under pandemin, som ännu inte är över, har det varit extra svårt. Inte minst med tanke på att även vår personal har drabbats av sjukfrånvaro.  

Vi politiker är väl medvetna om äldreomsorgens utmaningar, vilket resulterar i att vi nogsamt följer förvaltningens arbete. Bland annat tar vi del av de brukarundersökningar som genomförs bland dem som nyttjar vår omsorg, och vi kommer tillsammans med ansvariga tjänstemän att vidta de nödvändiga åtgärder som gör att Vadstena kommuns äldre får en god vård och omsorg även i framtiden. Vårt mål är att arbetsvillkoren i Vadstena kommun fortsatt ska ha en hög konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Barbro Henricson (M), socialnämndens ordförande, Vadstena

Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Vadstena