Vilseledande om förlossning

Emelie Fredriksson skriver i en krönika att kvinnor bör föda vaginalt, för att det är billigare – ett vilseledande påstående.

Anknytningen mellan mor och barn optimeras vid en vaginal förlossning, påpekar insändarskribenten.

Anknytningen mellan mor och barn optimeras vid en vaginal förlossning, påpekar insändarskribenten.

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2021-03-20 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Är du värd paprika på förlossningsmackan?" (13/3).

Vaginal förlossning har flera fördelar:

- Barnets lungor pressas samman, så att de är lite torrare, när det första andetaget dras. 

- Den vaginala bakteriefloran och moderns tarmbakterier överförs till barnet, vilket gagnar immunsystemet. Evolutionen har haft åtskilliga hundra tusen år på sig att selektera ut bra och dåliga komponenter i en förlossning – långt innan människan ens börjat fundera över möjligheter att påverka processen. 

- Anknytningen mellan mor och barn optimeras. 

Vi vet av erfarenhet, att moderkakan gärna växer in i ärret efter ett tidigare kejsarsnitt. Där kan den vara mer eller mindre besvärlig att få loss, vilket kan orsaka stora, mycket svårstoppade, i värsta fall livshotande blödningar. Ju fler genomgångna kejsarsnitt, desto högre risk. 

Ärrområdet kan också bli en svag punkt i livmodern, som i värsta fall kan brista. 

Det finns alltså goda medicinska skäl för vaginala förlossningar, om man inte hittar försvårande omständigheter. Då finns lyckligtvis kejsarsnitt – och med kunniga proffs kan riskerna hanteras. 

 I detta har jag ingen egen åsikt, men jag har lyssnat på US förlossningsläkare i mer än 35 år, lagt flera tusen ryggbedövningar på vaginalt födande kvinnor och ungefär lika många för kejsarsnitt.  

Kejsarsnitt är dyrare – dels när de utförs, men också ur synvinkeln att framtida risker ökar.