Vill Linköpings kommun att alla ska bo i stan?

Min äldsta son ska börja årskurs sju i höst. Han sökte sin skolskjutsskola i första hand men kom inte in där.

Självklart trodde jag att rätten till skolskjuts följde med, skriver signaturen "Besviken förälder".

Självklart trodde jag att rätten till skolskjuts följde med, skriver signaturen "Besviken förälder".

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Insändare2021-04-24 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Han kom in på den skolan han sökt i andra hand. 

Jag kollade upp vad som då gäller för honom med skolskjuts. Självklart trodde jag att rätten till skolskjuts följde med honom då han inte kom in på sin skolskjutsskola men det visade sig vara fel. 

Han fick rätt till ett busskort för att kunna åka med linjebuss eller ekonomisk ersättning om vi föräldrar valde att skjutsa honom. Detta på grund av att vi gjorde ett aktivt val i skolvalet. 

Om vi inte hade gjort ett aktivt val och han inte kommit in på sin skolskjutsskola hade Linköpings kommun varit skyldiga att ordna skolskjuts åt honom. Jag tycker det är konstigt. Det är ju inte vårt fel att han inte kom in på sin skolskjutsskola. 

Det vi kan göra är att ansöka om en plats i den upphandlade skolbussen. Om det finns ledig plats i skolbussen kan han då få den. 

Men om det flyttar in en familj med barn som har rätt till skolskjuts kan han bli av med platsen. Man kan ju undra om Linköpings kommun tycker att alla ska bo i stan.

Besviken förälder

Svar

Skolskjuts regleras i skollagen och kommunens lokalt tagna riktlinjer, av barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun. 

Som du skriver så är det så att när förälder och elev gör ett aktivt skolval till en skola som inte är en skolskjutsskola så har eleven inte rätt till skolskjuts. Däremot har eleven rätt till busskort eller ekonomisk ersättning för att föräldrarna skjutsar till skolan. 

Det innebär att om man väljer alternativa skolor efter förstahandsalternativet – skolskjutsskolan – och kommer in på något av de valen så följer inte rätten till skolskjuts med. 

I Linköpings kommun erbjuder vi busskort i kollektivtrafiken eller ekonomisk ersättning för att vårdnadshavarna ordnar skjutsen själva i de fall man valt en annan skola än skolskjutsskolan och avståndskriterierna uppfylls. 

Det är ett frivilligt åtagande från kommunen, en kommunal service utöver vad som anges i skollagen. Bland annat togs det beslutet för att i någon mån underlätta för dem som bor utanför stadskärnan. 

 Vi förstår besvikelsen hos dig som förälder när du upplever att regelverket inte tydligt framgått i samband med skolvalet. Vi arbetar för att det ska bli tydligare.

Christel Horsak, avdelningschef för förskola och grundskola Linköpings kommun