Vilken vård kan vänta och hur länge ska man vänta?

Inom kirurgisk vård är läget mycket bekymmersamt, skriver insändarskribenten.

Många patienter, ofta de äldre, ser skräckslagna ut när utskrivning kommer på tal under första vårddygnet, skriver insändarskribenten.

Många patienter, ofta de äldre, ser skräckslagna ut när utskrivning kommer på tal under första vårddygnet, skriver insändarskribenten.

Foto: Jessica Gow/TT

Insändare2023-07-29 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Region Östergötlands hemsida kan man läsa att sommarens vårdfokus kommer att vara på akut vård och vård som inte kan vänta och att vård som kan vänta bokas in längre fram. Vilken vård kan vänta och hur länge ska man vänta? Inom kirurgisk vård är läget mycket bekymmersamt.

Planerad vård, cancer: Under två veckor i sommar genomförs inga elektiva (planerade) operationer (dessa gäller i huvudsak cancer) inom gynekologi, kirurgi och urologi. Det ”normala” elektiva operationsflödet för ovan kliniker är 22 operationssalar per vecka, vilket vi inte sett på länge. Under våren har 18 operationssalar per vecka varit gällande. Det aktuella hyrpersonalstoppet i regionen gör att hösten ger oss 11,5 salar per vecka. Hyrstoppet har (förvånande nog för ledningen?) inte inneburit att befintlig hyrpersonal tagit anställning i regionen, utan istället tagit andra uppdrag, så när hyrstoppet slopades, fanns ingen personal att hyra in. Så den vård som kan vänta och bokas in längre fram, ska bokas in på kraftigt reducerad kapacitet. Hur länge ska och kan cancer vänta? Vem gjorde riskanalysen, och har den jobbet kvar?

Akut vård: Är sommarens vårdfokus. Dagligen får vi höra att sjukhuset är fullt och att vi behöver skriva ut fler patienter. Patienter väntar på akuten många timmar, både på diagnostik och därefter på vårdplats. Det akuta operationsutrymmet räcker inte till, varför patienter får vänta, vilket kan öka risken vid operation, och förlänga den postoperativa vården. Vi skickar nyopererade och akut sjuka patienter som är inlagda på US, till sjukhus i övriga sydöstra sjukvårdsregionen. Vi pressar fram utskrivningar med returer (patienter återinläggs inom några dagar från utskrivning) som följd. Många patienter, ofta de äldre, ser skräckslagna ut när utskrivning kommer på tal under första vårddygnet.

Planerad vård, inte cancer: Centrala delarna av regionen (patienter som hör till US), söker ibland för icke akuta kirurgiska åkommor. Det kan vara olika bråck eller gallstensbesvär. Är man frisk kan man bli opererad i Motala, men är man lite sjuk men ändå i behov av operation, har vi inget att erbjuda. Vi skulle kunna remittera patienten till en klinik i Stockholm, men det är för dyrt så vi samlar remisserna på hög istället. Samma gäller patienter som av någon anledning har fått en stomi och som väntar på att få stomin nerlagd (koppla ihop tarmen igen), vi har ingenstans att operera dem själva, och ingen att skicka dem till. Hur långt fram är längre fram, när vård som kan vänta, ska bokas in?

Region Östergötland har valt att inte svara på denna insändare.