Vilka kvalitetskrav ställs på utförarna av hjälpmedel?

Kraven för att få ett hjälpmedel för sin dagliga livsföring är enormt hög och därmed krävs omfattande behov hos den enskilde. Ändå sjabblar kommunen bort användarna, menar insändarskribenten.

Det är många Linköpingsbor i alla åldrar som använder hjälpmedel, vilket gör att detta inte är en liten fråga som kan komma sen. Den behöver lösas nu, menar insändarskribenten.

Det är många Linköpingsbor i alla åldrar som använder hjälpmedel, vilket gör att detta inte är en liten fråga som kan komma sen. Den behöver lösas nu, menar insändarskribenten.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Insändare2023-03-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 1 maj 2023 ska Linköpings kommun ha nya organisation för omsorgsinsatser i gång. Målet med den nya organisationen, som bygger på områdesansvar för en specifik utförare, sägs vara att komma närmare användaren. Med mindre än två månader kvar saknas fortfarande besked om hur hjälpmedelshanteringen ska gå till. 

Kraven för att få ett hjälpmedel för sin dagliga livsföring är enormt hög och därmed krävs omfattande behov hos den enskilde. Ändå sjabblar kommunen bort användarna. Ingen vet hur det kommer bli eller vem som bär ansvaret. Hittills har detta varit en central funktion oberoende av var i kommunen du bor. Troligen mer effektiv och med större personkännedom än att sprida ut det på sex olika områden och med betydlig risk att det blir godtyckliga bedömningar. 

Kommunen säger i det sex år gamla funktionshinderspolitiska program att de följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Av konventionen framgår att delaktighet och inflytande är av avgörande betydelse. Tyvärr verkar detta utraderat i Linköping. 

Det är många Linköpingsbor i alla åldrar som använder hjälpmedel, vilket gör att detta inte är en liten fråga som kan komma sen. Den behöver lösas nu. Hur kommer organisationen se ut för den som inte har någon annan kontakt med kommunen än just hjälpmedel? Hur säkerställer kommunen att det inte blir godtyckliga bedömningar? Vilka kvalitetskrav ställs på utförarna för att få en jämlik och säker förskrivning av hjälpmedel? Har någon räknat på hur mycket mer detta kommer kosta oss skattebetalare? Varför förbises dessa frågor gång på gång?

"En av hjälpmedelsanvändarna"

Svar från Linköpings kommun:

Tack för dina frågor! 

Med den nya, områdesbaserade vård- och omsorgsmodellen kommer hjälpmedelshanteringen fungera på samma sätt som i dag. Skillnaden blir att ansvaret fördelas på olika utförare. 

En av målsättningarna med de nya arbetssätten är att genom teamarbete kunna fånga upp behov tidigt. Teamarbetet i varje område kommer bidra till en tätare och bättre uppföljning. 

Vi jobbar brett med olika informationsinsatser för att den som har behov av hjälpmedel enkelt ska kunna få kontakt med rätt utförare. Även om omställningen sker den 1 maj pågår det informationsinsatser redan nu. 

Redan i dag är det olika förskrivare, såväl inom regionen som kommunen, som hanterar hjälpmedel. Alla utförare ska följa det länsgemensamma regelverket. Riktlinjerna är gemensamma och gäller för alla, oavsett utförare. På det sättet kan vi säkerställa att alla med insatser får likvärdigt stöd. 

Lisa Nylund Kindefors, avdelningschef äldre, social- och omsorgsförvaltningen, Linköpings kommun