Viktigt att visa respekt – låt räven leva

Insändare 4 oktober 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Räven i Vidingsjö – inget trevligt inslag i grannskapet" (1/10):

På insändarsidan i Corren framför signaturen ”Orolig Vidingsjöbo” önskemål att Linköpings kommunen med högsta prioritet ”undanröjer” den räv som traskar runt i grannskapet.

Argumenten är att räven upplevs som ”påträngande”, har ”bitit sönder skor” och ”retat hundar”. Dessutom har den ”attackerat katter”. Frågan är då vad vi ska göra med alla lösspringande katter som dödar fågelungar.

Om kommunen nu kommer anordna rävjakt, glöm då inte, för att skydda stadens innevånare från död och obehag, att också ta kål på alla bin och getingar. Bara i Sverige dör genomsnitt två vuxna personer av bi- eller getingstick varje år.

Bland de djur som ska jagas bör även huggormar ingå, bett av huggormar kan vara dödliga för människor. Bara åsynen av en snok eller en kopparödla kan av många upplevas som skrämmande.

För att vara allvarlig och lite övergripande; för människans långsiktiga överlevnad är det viktigt att visa respekt även för andra levande varelse och att behålla balansen i naturen! Vi får nog ha mer insikter och fördragsamhet för naturens realiteter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa