Viktigt att vi får bättre förståelse för PTSD

I veckan uppmärksammar vi PTSD awareness day och hela juni är en månad för att öka medvetenheten kring- och sprida kunskap om PTSD.

I Sverige växer ett av fem barn upp i en familj med missbruk och 1–2 barn i varje skolklass mobbas under uppväxten. Den här typen av traumatiska upplevelser bokstavligen omformar både kropp och hjärna, menar insändarskribenten.

I Sverige växer ett av fem barn upp i en familj med missbruk och 1–2 barn i varje skolklass mobbas under uppväxten. Den här typen av traumatiska upplevelser bokstavligen omformar både kropp och hjärna, menar insändarskribenten.

Foto: Jessica Gow/TT

Insändare2022-06-29 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

PTSD står för posttraumatiskt stressyndrom och traumatiserade människor finns överallt. I Sverige växer ett av fem barn upp i en familj med missbruk, 1–2 barn i varje skolklass mobbas under uppväxten och en av tio svenska kvinnor har någon gång i sitt liv utsatts för sexuella övergrepp. 

Modern forskning visar att den här typen av traumatiska upplevelser bokstavligen omformar både kropp och hjärna och försämrar de drabbades förmåga att känna glädje, engagemang, självkontroll och tillit.

Att känna en stor skuld och skam inför vad man utsatts för men även inför sig själv och sin person är mycket vanligt för personer med PTSD.  

PTSD är mer en minnesstörning än ångestproblematik även om dessa två går hand i hand. Hjärnan klarar inte av att hantera den traumatiska händelsen och kan därför inte lagra händelsen som ett minne, som något som hände i dåtid. Utan den traumatiska händelsen ligger kvar i arbetsminnet och gör sig ständigt påmint bland annat genom flashback, återupplevelser av händelsen, panikattacker och skamkänslor. 


Eftersom arbetsminnet konstant är ockuperat av den traumatiska händelsen så påverkas personens kognitiva förmåga och koncentration. Tänk sig själv att du försöker läsa en text på ditt arbete men att på vart femte, tionde eller tjugonde ord triggas dina känslor igång och du förflyttas på ett ögonblick tillbaka till din värsta mardröm. Detta gör att många med PTSD får väldigt svårt med koncentration och dessutom upplever en väldigt stor skam över att inte klara av en till synes väldigt enkel uppgift. Men det är som att försöka utföra en enkel uppgift i ett brinnande hus. Hela kroppen reagerar och vill fly.

Att kroppen reagerar är vanligt, då kroppen är i ett konstant läge av stress och panik. Adrenalinet är alltid på max och hela kroppen är beredd på att fly trots att det i nuet inte finns någon fara.

Denna kunskap är viktig för förståelsen som behövs kring PTSD och personer som lider av detta. Ord som "ryck upp dig", "det är dax att lägga det som hänt bakom sig" och liknande är oerhört jobbiga att höra. Det finns nog ingen människa som lider av PTSD som inte skulle ge nästan vad som helst för att kunna lägga händelsen bakom sig, som ett jobbigt minne. Men det är inte så enkelt utan det krävs ofta en väldigt lång tid av behandling tillsammans med en psykolog eller terapeut som är specialist inom området. 

Minns att vi alla har olika tunga stenar i vårt bagage!