Viktigt att vårdpersonal kan svenska språket

Insändare2022-06-04 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är för mångfald. Tror vi alla har något att lära av varandra. En blandning av kön, ålder, nationalitet, utbildning och erfarenhet. Jag har en anhörig på ett boende i privat regi, vilket egentligen inte spelar någon roll. Där finns flera anställda med utländsk bakgrund som är jättefina mot de boende. Har inga problem med bemötandet alls, men när det gäller språket så finns det ofta mer att önska. 

Om vi som är yngre har svårt att förstå allt som sägs så kan man ju bara tänka sig hur det är om man är äldre, sjuk eller dement. Viktig information åt båda hållen kan gå förlorad och då spelar det ingen roll hur bra man är i bemötandet. Att alla, som det sägs, förstår/talar svenska är inte riktigt hela sanningen. Jag vill inte be om någon annan när jag ringer och vill veta eller lämna information. Det ska inte behövas.

Det fattas folk som vill jobba inom vården och vi ska vara mycket tacksamma att de som flyttat till Sverige av olika anledningar söker sig till dessa jobb. Men svenska språket och förståelsen måste förbättras.