Viktigt att ha fokus på näringslivets utveckling

Ett starkt näringsliv är viktigt av många skäl, inte minst för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en stark välfärd, menar insändarskribenterna.
Ett starkt näringsliv är viktigt av många skäl, inte minst för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en stark välfärd, menar insändarskribenterna.

Nu tycker vi ändå att ett antal bra processer är på gång i vår stad. Främst tänker vi på de planer som finns för Mjärdevi samt Cavok-området, vid flygplatsen. Men hur går det, frågar sig insändarskribenterna.

Insändare 25 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under 2021 skrev vi ett par insändare som enkelt uttryckt handlade om vikten av ett starkt regionalt näringsliv, vilket bland annat bör ske genom att öka attraktionskraften hos Linköping som bostadsort och arbetsort samt ökat fokus på etablering av nya företag och verksamheter. Det är tyvärr allt för sällan vi till exempel i Corren kan läsa om större nyetableringar, vilka är av stor vikt för staden och dess utveckling. Ett starkt näringsliv är viktigt av många skäl, inte minst för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en stark välfärd. En oerhört viktig grundpelare för hela samhället med andra ord. Allians för Linköpings respons på våra insändare blev, kort sammanfattat, ”Vi kan bara hålla med”. 

I höstas beskrev våra lokala politiker sin syn på de viktigaste frågorna inför valet nästa år. Tyvärr fanns inte ett enda ord med om att utveckla förutsättningarna för näringslivet i regionen och attraktionskraften hos Linköping. Inte heller något om ökat fokus på nyetableringar. Vi inser förstås att det finns många riktigt tunga och viktiga frågor att fokusera inför nästa val men om man nu håller med om att näringslivet är oerhört viktigt i den meningen att det skapar förutsättningar för samhället som helhet så borde det väl ändå nämnas inom ramen för den här typen av programförklaring.

Nu tycker vi ändå att ett antal bra processer är på gång i vår stad. Främst tänker vi på de planer som finns för Mjärdevi samt Cavok-området, vid flygplatsen. Men hur går det? Enligt uppgifter tidigare fördes diskussioner med en aktör som sades vara intresserad av en större etablering vid flygplatsen men vi har inte sett eller hört något på ganska länge nu.

Nu närmar sig snart ett val och vi undrar hur dessa initiativ, med flera, framskrider. Intressant vore också att ta del hur våra lokala politiker ser på näringslivets och hur man vill jobba för att utveckla detsamma och stadens attraktivitet. Vilka är till exempel de tre viktigaste punkterna hos varje parti? Säkert av stort intresse och betydelse för många i vår stad!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa