Vi på landsbygden har också behov av samlingslokaler

Apropå försäljning av samlingslokalen Ringstorps Folkets hus – försumma inte landsbygden.

Ringstorps Folkets hus har fungerat som en öppen demokratisk mötesplats, påpekar insändarskribenterna.

Ringstorps Folkets hus har fungerat som en öppen demokratisk mötesplats, påpekar insändarskribenterna.

Foto: Örtomta hembygdsförening

Insändare2021-03-12 08:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings kommun växer stadigt och har ett stort behov av bostäder, arbetskraft, skola, rekreationsområden med mera. Då kommer landsbygden kring Linköping väl till pass för kommunens utveckling.

Det är inte en enkel match för oss på landsbygden att leva, samtidigt som vi ska upprätthålla de basala kraven för livets nödtorft och ett rikt fritidsliv genom vård, skola, omsorg, friluftsliv, föreningsliv med mera. 

Örtomta/Ringstorp omfattar ungefär 630 personer som också har behov av tillgång till lokaler för rik hembygds- och fritidsverksamhet utanför hem och arbete. All verksamhet kan och bör inte förläggas till tätorten Linköping. Här kommer också miljötänk in i bilden.

Ringstorps Folkets hus har lagts ned och upphört som samlingsplats för invånarna i bygden med omnejd, till detta är vi mycket bekymrade och kritiska.

Ringstorps Folkets hus har fungerat som en öppen demokratisk mötesplats gällande kultur, nöje, barnverksamhet och mötesplats för människor i vår närhet.

Sedan Linköpings kommun beslutade att inte längre ge något kommunalt bidrag för Ringstorps samlingslokal från 2019, finns inte förutsättningarna för att bedriva denna verksamhet längre utan föreningen tvingades avyttra fastigheten och lägga ned verksamheten. 

Vi på landsbygden upplever det som tomma ord när politikerna talar om en levande landsbygd, när de inte har viljan eller förmågan att fördela en bit av kakan till de som bäst behöver detta.

Landsbygden och dess omnejd ska ses som en tillgång och inte som någon belastning, men då ska ni även inse att det kostar några kronor ur den kommunala budgeten, för det ger ju så mycket tillbaka.

Det är många själar som under åren bidragit till att driva verksamheten med stort intresse och uppoffringar, men utan ett kommunalt bidrag finns inte de förutsättningarna. 

I Örtomta/Ringstorp finns utrymme för expansion för Linköpings kommun med ett lagom avstånd till närliggande orter och arbetsplatser. Men då måste det finnas en gemensam samlingsplats för de boende, så som denna föreningslokal varit under de 60 år den verkat.

En samlingslokal som tidigare generationer fick kämpa för och där otaliga ideella timmar har lagts ner när fastigheten byggdes.