Vi gjorde mycket rätt – med den kunskap som fanns

Tegnell sa mycket tidigt, som svar på journalisternas frågor om hur många som skulle komma att dö på grund av pandemin, ”att det vet vi inte förrän det här är över och vi kan beräkna överdödligheten under pandemin”, enligt insändarskribenten.
Tegnell sa mycket tidigt, som svar på journalisternas frågor om hur många som skulle komma att dö på grund av pandemin, ”att det vet vi inte förrän det här är över och vi kan beräkna överdödligheten under pandemin”, enligt insändarskribenten.

Media har försökt att få allmänheten att tro att alla dessa cirka 18 000 dött i onödan och skulle ha levt i dag om inte covid-19 funnits, vilket naturligtvis inte är fallet, menar insändarskribenten.

Insändare 24 mars 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln ”Total nedstängning fick katastrofala konsekvenser” (19/3):

Till att börja med instämmer jag helt med Johnny Ludvigssons två senaste debattartiklar, men det är den senaste i lördagens Corren jag vill anknyta till.
Under snart två år har media slaviskt rapporterat om antalet dödsfall i/med covid-19 i faktiska tal utan att ställa det i relation till något. Man har försökt att få allmänheten att tro att alla dessa cirka 18 000 dött i onödan och skulle ha levt i dag om inte covid-19 funnits, vilket naturligtvis inte är fallet. Man har trummat ut hur illa politiker och Folkhälsomyndighet i allmänhet, och Anders Tegnell i synnerhet, skött sig.
Tegnell sa mycket tidigt, som svar på journalisternas frågor om hur många som skulle komma att dö på grund av pandemin, ”att det vet vi inte förrän det här är över och vi kan beräkna överdödligheten under pandemin”. Nu är vi kanske där och har genomlidit den värsta pandemin sedan spanska sjukan för 100 år sedan.
Om man går in på SCB webbsida, preliminär statistik över döda och tittar på tabell 11 över döda per 100 000 invånare 2015–2021 så får man fram att:
Genomsnitt antal döda under de fem ”normalåren” 2015–2019 är 74,4 per 100 000 totalt i Sverige.
Genomsnitt antal döda under ”pandemiåren” 2020–2021 är 74,9.
Det vill säga en ökning med 0,8 procent, vilket är nästan försumbart i jämförelse med de katastrofsiffror som media basunerat ut under pandemin.


Varför kan ingen journalist grotta ner sig i de offentliga siffror, som är så lätt tillgängliga, och reda ut fakta och skriva om detta? Samt även göra relevanta jämförelser med andra länder liknande Sverige och andra länder i Europa.
Statistik är krass och om man tittar på siffrorna så kan man utläsa att till exempel 2019 var ett mycket ”milt” influensaår och många, som skulle ha avlidit i normal influensa detta år, fick ett extra år i livet medan andra, som avled med covid-19 2020, skulle ha överlevt till den normala influensan 2021.
Visst var vi katastrofalt dåligt förberedda, hanteringen i äldreomsorgen dålig och hade brist på utrustning. Visst var det oerhört tragiskt att många fick dö i ensamhet, utan någon vid sin sida men trots alla efterkloka hobbyexperter, som visste hur vi borde ha gjort, så tycker jag siffrorna visar att vi kanske gjorde mycket rätt – med den kunskap som fanns!
Nu borde det ju dessutom finnas studier på hur stor nytta till exempel munskydd gjort, hur stor nytta mot covid-19 all handsprit har gjort, hur stor nytta har total nedstängning gjort i andra länder.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa