Vi får räkna med att försvara oss själva

Det går inte att lita på ett kommande Nato-inträde för Sverige, menar insändarskribenten.

Om Donald Trump blir vald till USA:s president 2024 finns risken att USA drar sig ur Nato, menar insändarskribenten.

Om Donald Trump blir vald till USA:s president 2024 finns risken att USA drar sig ur Nato, menar insändarskribenten.

Foto: Mike Mulholland

Insändare2023-10-16 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I mitten av nittiotalet var det bedrägligt lugnt i vår del av världen. Regeringen Göran Persson fick eufori och lade ner en stor del av försvaret. Naivt av dåvarande regering. Historien borde ha lärt dem att maktgalna och hänsynslösa diktatorer uppstår i världen med en viss periodicitet. Nu och i framtiden. 

Sverige borde ha behållit sitt försvar på cirka 20 brigader. Åttiotalets nivå. Då hade vi varit rustade för att själva hantera ett aggressivt Ryssland. Sverige hade inte behövt söka inträde i Nato och därmed sluppit att fjäska för Erdogan och Orban. Vi kunde ha behållit vår utrikespolitik och våra värderingar hade fått gälla. Sverige bör öka sin försvarsinvestering till 2 procent av BNP och behålla nivån över tid. Det går inte att lita på ett kommande Nato-inträde för Sverige. Vi får kalkylera med att försvara oss själva.

Om Donald Trump blir vald till USA:s president november 2024, finns anledning till verklig oro i västvärlden. Risken finns att Trump ser till att USA drar sig ut ur Nato. Händer det, blir Nato reducerat. Nato förlorar kärnvapenparaplyet. 

Under Trumps förra ämbetsperiod så ifrågasattes USA:s medlemskap i Nato. Trumps politik går ut på att dela upp världen i tre intresseområden, vilket Kinas och Rysslands ledare är starkt positiva till. Farlig utveckling, men möjlig. Trumps politik är att föra en isolationistisk politik. Samt att arbete ska föras hem till USA. ”Make USA great again” gäller, vilket drabbar hela världsekonomin och försvarsalliansen Nato.