Vi bör överväga att återreglera elmarknaden

Vi ser hur löntagare och företagare dignar under allt högre elpriser med följden att företag stänger ner och privata elkunder får sälja sina bostäder.

Insändare2022-09-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad är grundproblemet och vad får politikernas åtgärder för konsekvenser?

I olika källor så beskrivs flera orsaker till höga elpriser. Ett skäl är att flera aktörer ska tjäna pengar på elhandeln. En indikation på var pengar går är att Nord Pool under 2019 ökade sin likviditet med en halv miljard norska kronor och delade ut 50 miljoner norska kronor till ägarna. Även spekulation i elpriserna har förekommit.
Enligt olika källor kostar ny vattenkraft, vindkraft, kraftvärme med flis och kärnkraft cirka 50 öre/kWh att producera.
En kWh kostar i dag i genomsnitt cirka 3 kronor och som mest cirka 10 kronor på elbörsen. Då priset sätts efter den dyraste producerade energin indikerar det att elhandeln i dag kan göra stora vinster på mellan cirka 500 procent och 2000 procent.
Ett perspektiv på elpriset ges av att en liter diesel innehåller cirka 10 kWh energi med ett pris på cirka 20 kronor/liter, inklusive skatter och avgifter. Med en verkningsgrad på 40 procent för en dieselmotor med generator får man ett pris på cirka 5 kronor/kWh (investeringen i elverket oräknad). Att de priser elhandelsbolagen erbjuder ofta ligger mycket över vad man kan få med ett elverk på balkongen visar hur orimliga dagens elpriser är.


Att kompensera med skattepengar riskerar, som flera ekonomer påpekat, att ytterligare driva upp priser och vinster inom elhandeln utan att det ger billigare el för kunderna. Politikerna vill avsätta 250 miljarder för att säkra elhandelsbolagens likviditet. Var har de tidigare vinsterna tagit vägen?
Elmarknaden avreglerades 1996 och har varit ännu ett marknadsexperiment som rör viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur, vilket kostat medborgarna stora pengar.
Apotek, bilbesiktning, vård, skola och omsorg är andra exempel på avreglering av infrastruktur som inte fungerar, speciellt tydligt är det i glesbygd. Ljuspunkter är att marknaden inte är en naturlag, utan en mänsklig/politisk konstruktion som kan ändras och att krav saknas på att el säljs via elbörsen.
De flesta privatpersoner och företag är beroende av tillgång till el till rimliga priser. Har vi som elkunder och samhälle råd med en marknad som ger vinster till några få ägare av elhandelsbolag samtidigt som privatpersoner och företag slås ut?
För att ge företag och hushåll stabila och rimliga elpriser bör man överväga att återreglera elmarknaden.