Vi behöver öka farten i omställningen

Det var sommaren 2018 och det var ovanligt torrt och varmt. Partiledaren för SD sade i ett tal att det är "precis det här vädret" vi är beredda att betala tiotusentals kronor för att komma till på vinterhalvåret.

Insändare2021-11-22 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det brann i en sådan omfattning att Sverige behövde hjälp från andra EU-länder i brandbekämpningen. Nämnde partiledare menade också att det var populism att göra politik av hur vädret ser ut en enskild sommar.
Men vad vetenskapen säger är att olika typer av extrema väder som torka, orkaner och enorma skyfall med stora översvämningar som följd kommer att bli mycket vanligare till följd av den globala uppvärmningen. Och att denna är orsakad av mänsklig påverkan, främst förbränning av fossila bränslen, slog FN:s senaste klimatrapport en gång för alla fast.
I september 2018 fick jag höra talas om att några hade ställt sig utanför stadshuset i Linköping för att ”klimatstrejka”. Jag gick dit och blev kvar. Nu mer än tre år senare arrangerar #FridaysForFuture i Linköping klimatstrejk på fredagar och då och då klimatmarscher. 
 

Det stora klimatmötet COP26 i Glasgow är avslutat. Resultatet diskuteras och utvärderas. Oavsett resultat kommer dock själva frågorna inte att kunna avskrivas från mänsklighetens dagordning på mycket lång tid. Omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle är något som verkligen visat sig utmana vår förmåga till samarbete på en global nivå.
Att vara ”klimataktivist” innebär att man riktar kritik mot politiker och näringsliv för att skapa opinion och för att påverka. Kritiken behöver vara hård för det görs för lite och vi behöver öka farten i omställningen. 
Den aktivistiska rörelsen behövs för att driva på politiken men det är politiken som måste genomföra de åtgärder för klimatet som krävs. Alla politiker tycker uppenbarligen inte lika. Självfallet har det då betydelse vilka åsikter eller vilken inställning våra valda representanter har. Det är så demokrati fungerar.
Vi har ett stort arbete framför oss och ingen kommer undan politiken!