Vi behöver begränsa jakten kraftigt

Är inte lo, varg och björn fridlysta, menar insändarskribenten.

Är inte lo, varg och björn fridlysta, menar insändarskribenten.

Foto: Paul Kleiven/ NTB/ TT

Insändare2023-06-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är så trött på alla jägarinsändare, om hur de förskönar och försvarar sin jakt! Saknar jägarna empati för de vilda djuren som kämpar för att få överleva och fortplanta sig? De vilda djuren klarar själva till stor del att hålla en balans i naturen, det finns en naturlig hierarki sinsemellan bland djuren! 

De vilda djuren i skog och mark tillhör inte jägarna utan naturen! Dessutom tror jag att många djur skadeskjuts, och när det jagas är det en fara att vistas i skog och mark, när människor ska plocka bär eller svamp, orientera eller bara ströva i naturen. Många trafikolyckor tror jag beror på att djuren stressas av att det alltid jagas i naturen (olika djurarter) av jägarna och deras hundar som dessutom möts av kilometerlånga viltstängsel. Har Länsstyrelsen verkligen kontroll på hur mycket vilt det skjuts i skog och mark? Är inte lo, varg och björn fridlysta? Hur stor är till exempel älgstammen? 

Jag har till och med hört jägare som tycker att de har fått för stora kvoter av Länsstyrelsen att skjuta. Det skjuts för mycket i landet, det finns cirka 300 000 jägare i landet! Sverige skulle behöva begränsa jakten kraftigt! Andra länder är betydlig mer restriktiva med jakten för att inte skapa obalans i naturen.