Vem tillhör de vilda djuren i våra skogar?

All jakt kan inte förbjudas. Men den bör regleras hårt och begränsas till ett fåtal arter. Att jägare går ut och skjuter en massa djur för nöjes skull ska inte få förekomma, menar insändarskribenten.

Vad ger Naturvårdsverket och Länsstyrelserna rätt att sitta och bestämma att så många lodjur får skjutas, frågar sig insändarskribenten.

Vad ger Naturvårdsverket och Länsstyrelserna rätt att sitta och bestämma att så många lodjur får skjutas, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Heiko Junge/TT

Insändare2023-03-31 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Vi jagar dem för att vi får jaga dem" (21/3):

Det är med stor sorg i hjärtat som jag läste reportaget i Corren där en jägare intervjuas. Jag kan inte förstå ett så dumt argument som ”Vi jagar dem för att vi får jaga dem”. Och vad ger Naturvårdsverket och Länsstyrelserna rätt att sitta och bestämma att så många lodjur får skjutas. Lodjuren är ju inga skadedjur och det finns väldigt få av dem i landet. Om det finns folk som vill hålla fårbesättningar i områden med lodjur, så får de se till att de har antingen elstängsel som utestänger lodjuren eller hellre ha en eller ett par kraftfulla boskapshundar som lätt håller undan både lodjur och vargar. Jag frågar mig vem tillhör de vilda djuren? År det jägarnas egendom? Jag anser att de vilda djuren har rätt till sina liv och ska leva sida vid sida med oss. Hur många lodjur som kommer att finnas får vara bestämt av tillgången på föda (rådjur, hjort och annat småvilt).

Efter att jag läst Correns artikel har jag hittat en bok med titeln ”Jaktkritik” av före detta universitetslektorn i genetik Hans Ryttman. Jag utgår ifrån att uppgifterna i boken är korrekta, men siffrorna är för mig och säkert för allmänheten helt häpnadsväckande. Här nämns bland annat att jaktåret 2016/2017 dödades drygt 1 miljon vilda djur. Av dessa är cirka 300 000 djur som skjuts för att jägarna inte vill ha dem i naturen. 

Det nämns att 70 000 rävar skjuts varje år. Varför då, rävar varken äts och inte heller går det att sälja skinnet. Dessutom skadeskjuts 100 000-tals djur vid jakt varje år. Hans Ryttman anser att bara knappt 20 procent av jakten är berättigad: älg 82 000 och vildsvin 103 000. Övriga skadeverkningar av jakten är att tonvis av blyhagel sprids i naturen och förgiftar både djur och marker.

Jag inser att all jakt inte kan förbjudas. Men den bör regleras hårt och begränsas till ett fåtal arter. Att jägare går ut och skjuter en massa djur för nöjes skull ska inte få förekomma. Den jakt som just nu är viktigast är jakten på vildsvin, som gör mycket stor skada. Speciella jägarteam borde upprättas som är särskilt kompetenta att jaga just vildsvin och som har till uppgift att decimera vildsvinsstammen. 

Här skulle också staten se till att ta vara på så mycket vildsvinskött som möjligt och propagera för att befolkningen äter mer vildsvinskött i stället för dåligt griskött från köttindustrin. Hans Ryttman anser att också älgarna gör stor skada, och bör begränsas i antal. Men vad jag erfar så finns det inte gott om älg just nu. Man kan också tillåta jakt av till exempel hjort om stammarna blir för stora och det ger jägaren ett tillskott av bra kött i stället för att handla från köttindustrin.

Slutligen måste det bli slut på att 100 000-tals djur och fåglar skjuts av en massa jägare för att de får och för nöjes dödar djur. Mängden djur av olika arter i naturen ska i huvudsak regleras av naturen själv. Människan är det mest skadliga djuret på jorden och vi har de allra största problemen med att begränsa dess skadeverkningar.