Vattennivån betyder problem för båtlivet

Problemet är att ansökan till domstolen kan bara göras av mark- eller fastighetsägare, skriver en båtägare.

Problemet är att ansökan till domstolen kan bara göras av mark- eller fastighetsägare, skriver en båtägare.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2024-02-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vattendomen som gäller för Roxen säger att det ska vara naturlig reglering och kan innebära att amplituden mellan högsta och lägsta nivån kan bli över två meter enligt Tekniska verkens egna mätningar som gjorts sedan 1950. 

För Roxen och dess tillflöden ligger tidsplanen för eventuell omprövning enligt nationella plan för vattenkraft i Sverige tidigast 2030-31, vilket känns som en evighet. Men det finns möjlighet till omprövning tidigare om särskilda skäl föreligger, vilket jag tycker är uppenbart att det gör. 

Problemet är att ansökan till domstolen kan bara göras av mark- eller fastighetsägare. Nuvarande amplitud på över två meter mellan högsta och lägsta vattennivån är för mycket och betyder stora problem för båtlivet på Roxen och Göta kanal, vilket ett barn kan förstå.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om