Varje elev får likvärdig uppföljning

Lärplattformen Unikum behövs eftersom flera funktioner saknas i Google Workspace.

Unikum är ett digitalt verktyg som används för kommunikation och kunskapsuppföljning mellan lärare och elev samt skola och vårdnadshavare.

Unikum är ett digitalt verktyg som används för kommunikation och kunskapsuppföljning mellan lärare och elev samt skola och vårdnadshavare.

Foto: Montage

Insändare2021-04-22 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Unikum för gymnasieskolan är ett feltänk" (14/4).

Insändarskribenten tar upp frågan om ett digitalt verktyg, Unikum, som är en lärplattform som används för kommunikation och kunskapsuppföljning mellan lärare och elev samt skolan och vårdnadshavare inom den kommunala grund- och gymnasieskolan i Linköping. Skribenten anser att det bästa vore att använda det digitala verktyget Google Workspace istället.

Unikum behövs eftersom följande funktioner saknas i Google Workspace:

- Vårdnadshavare ska ges digital tillgång till kunskapsuppföljning och bedömning och ska därför kunna logga in i det system som skolan använder. Denna åtkomst måste vara GDPR-säkrad.

- Information från skolan till vårdnadshavare ska ske på ett GDPR-säkert sätt. 

- Som vårdnadshavare ska det vara “en väg in” gällande information och dialog digitalt med skolan. 

- Kunskapsuppföljning och bedömning görs utifrån svenska läroplanens uppdrag och mål. Matriserna i Unikum är utformade efter Skolverkets kunskapskrav. 

- Unikum gör det möjligt att arbeta med lektionsplanering, kunskapsbedömning, utvecklingssamtal och stödinsatser i ett sammanhang, vilket skapar en helhetsbild av elevens kunskapsläge och skolsituation. 

- I Unikum kan alla lärare som är anslutna till verktyget i hela Sverige dela lektionsplaneringar med varandra. Som lärare kan man få tips och idéer om hur undervisningen kan utformas och det bidrar till det kollegiala lärandet. 

Det främsta skälet till att Linköpings kommun har ett utpekat digitalt verktyg – Unikum – för dialog, kunskapsuppföljning och bedömning är att säkerställa att varje elev får likvärdig uppföljning. Som lärare kan man kan anpassa och utforma dialogen utifrån ämne, kurs eller arbetsområde, men själva basen i vad som ska återkopplas och diskuteras ska vara likvärdig för alla elever.

Som elev ska det inte spela någon roll vilken skola man går på eller vilken lärare man har i undervisningen – återkopplingen och dialogen ska vara likvärdig, därför har vi ett digitalt verktyg för just det ändamålet.