Varför webbsänder inte Boxholm kommunfullmäktige?

Häromveckan ställdes sista kommunfullmäktige före valet in. Är det då underligt att det politiska intresset i Boxholm är lågt, menar insändarskribenten.

Kommunfullmäktige är den främsta informationskällan för medborgarna om vad vi politiker sysslar med, menar insändarskribenterna.

Kommunfullmäktige är den främsta informationskällan för medborgarna om vad vi politiker sysslar med, menar insändarskribenterna.

Foto: Fredrik Palmqvist

Insändare2022-06-21 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Exemplen är många på att Socialdemokraterna vill begränsa informationen till väljarna. Det tycks exempelvis vara stört omöjligt att få till webbsändningar av kommunfullmäktige trots ihärdiga försök från Boxholmsmoderaterna. Boxholm är väl snart landets enda kommun som förnekar medborgarna den servicen? 

Genom att vägra delta i Ibex försök att kartlägga partiernas näringslivspolitik förvägrar också S väljarna möjligheten att bedöma partiets inställning till företagande. Att beskylla opolitiska Ibex för att vara moderatstyrt är bara löjeväckande. Eller så har Socialdemokraterna egentligen inställningen att näringslivsfrågor inte är deras frågor? Bra, då vet ju väljarna detta och Boxholmsmoderaterna tar gärna emot ensamrätten till näringspolitiken. 

Kommunfullmäktige är den främsta informationskällan för medborgarna om vad vi politiker sysslar med. Häromveckan ställdes sista kommunfullmäktige före valet in. Är det då underligt att det politiska intresset i Boxholm är lågt? Nuvarande S-styre utövar ett förvaltande ledarskap där arbetet med det dagliga bruset tar all energi och där nytänkande lyser med sin frånvaro. 

Jag tror inte att vårt kommunalråd vet skillnaden mellan ett förvaltande och slutet ledarskap och ett innovativt, aktivt och transparent ledarskap. S i Boxholm förefaller tycka att de är onödigt att hålla medborgarna informerade. 

Stefan Andersson

Christian Wallertz

Svar från Boxholms kommun:

Kommunfullmäktige är och har alltid varit öppet för allmänheten förutom under pandemins mest kritiska period så att påstå annat är fel. Kommunen ser över möjligheten att livesända så den dörren är inte stängd. Anledningen till att Ibex inte fått uppdraget är att frågan måste utredas i frågan om hur sändningen ska genomföras. Här kan inte kommunen hamna i beroendeställning gentemot en självutnämnd grupp. 

Boxholmsmoderaternas ihärdiga försök består i att tjata om frågan i kommunfullmäktige i stället för att höra med ansvarig tjänsteperson hur ärendet fortgår.

Om vi fortsätter med dialogen om Ibex så förstår jag inte vilken skyldighet vi har att besvara en enkät med frågor tagna från en tidigare enkätundersökning man utförde och som få kommuninvånare deltog i. Socialdemokraterna har satt samman 8–10 viktiga frågor som ska vara fokus framåt där även näringslivet finns med. Vårt parti möter kommuninvånare och näringslivet där de befinner sig, i Boxholms kommun, och lyssnar på vad man vill framåt. Inte vad Ibex vill.

Kommunalrådet i Boxholm tillträdde 1 mars 2021 och har under denna korta tid arbetat med att öka transparensen och delaktigheten gentemot kommuninvånare, partikollegor och kommunala verksamheter. Varje fråga har tagits upp vid de bord som våra politiska sammanträden skett och då har vi uppnått maximal demokrati. Vi har dessutom infört insynsplatser i kommunstyrelsen så alla partier får numera all information muntligen. 

Att det politiska intresset skulle vara lågt i Boxholm kan omöjligt enbart hänga på Socialdemokraterna, alla partier måste bidra till detta.

Claes Sjökvist, kommunstyrelsens ordförande, Boxholms kommun