Varför väljer man att inte vaccinera sig?

Är det så att över 1 miljon svenskar tror på den vilseledande ”information” som framförs i så kallade sociala medier, frågar sig insändarskribenten.

Insändare 19 januari 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Över 1 miljon vuxna i Sverige har valt att inte vaccinera sig. Varför? Hjälp mig att förstå.

För mig har det varit självklart att avsevärt minska risken för att jag och andra i min närhet ska bli allvarligt sjuka eller dö.

Jag tror inte att över 1 miljon svenskar väljer att inte vaccinera sig på grund av misstro mot myndigheter eller att man inte förstår konsekvenserna av sitt beslut.

Jag tror inte heller att så många utsätter sig själv, sina nära och kära, medmänniskor, samhället för dessa risker, bara för rätten att själv få bestämma, vilket ofta framförs som ett argument.

Jag tror att bara ett fåtal svenskar sätter så stort värde i att välja bort vaccinering som princip och därmed utsätta hela samhället för svåra prövningar samt övriga invånare för avsevärd ökad risk för svår sjukdom och död. Det pågår ju en pandemi i hela världen vilket inte har kunnat undgå över 1 miljon svenskar.

Är det så att över 1 miljon svenskar tror på den vilseledande ”information” som framförs i så kallade sociala medier? Är det dessa medier som ska utgöra basen för demokratins bevarande, då blir i alla fall jag lite orolig.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa