Varför stänger kommunen oss ute från eklandskapet?

Vi människor är hänvisade till stigarna mellan betesområdena, ungefär som att vandra mellan hagarna på Skansen, menar insändarskribenten.
Vi människor är hänvisade till stigarna mellan betesområdena, ungefär som att vandra mellan hagarna på Skansen, menar insändarskribenten.

Frågan är varför man drivit fram att områdena på Tinnerö ska vara naturreservat. Är det för att minska behovet av underhåll och skötsel från ansvarigas sida, undrar insändarskribenten.

Insändare 17 december 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Upptäckte i dag att det pågår arbete för att stängsla in ett av områdets sista näraliggande skogsområden – skogen söder om fårstallet vid Smedstad. Jag antar att de är till för nöt och får med tillrättavisningar till oss att ta hänsyn till och inte störa djurflockarna. Vi människor med hund eller utan är hänvisade till stigarna mellan betesområdena, ungefär som att vandra mellan hagarna på Skansen. 

Man frågar sig: varför måste kommunen utestänga oss på detta sätt? Frågan är varför man drivit fram att områdena ska vara naturreservat. Är det för att minska behovet av underhåll och skötsel från ansvarigas sida och nu låter man husdjuren ta vid där övriga insatser inte finns eller räcker till.

Kommer vi se samma utveckling i Vallaskogen? Sannolikt inte eftersom den eftersatta skötseln där med ris- och virkesbröten då riskerar djurens hälsa. Nu verkar den skogen mera vara en friplats för granbarkborren där man totalt misslyckats med att stoppa utbredningen. 

Sist men inte minst en eloge till Björn Eriksson och hans skrivelse om behovet av en separat kommunpolis med uppgift på gatan i kommunen. I dag har polismakten abdikerat, jag förstår att det finns mer angelägna uppgifter, men att se ”laglösheten” i stan är trist. Det börjar med knappnål och fortsätter med silversked, är ett känt talesätt. Trafikregler uppfattas mera som rekommendationer än lag. Inget ont om ordningsvakter i allmänhet, men visst borde de ha större och viktigare uppgifter än att kolla att grabbarna utanför Systembolaget inte dricker på offentlig plats. 

"Suck"

Svar från Linköpings kommun:

Tack för dina synpunkter. 

För att bevara och utveckla Tinnerös naturvärden krävs bete vilket framgår av skötselplanen som är fastställd av kommunfullmäktige. Betet genomförs så att tillgängligheten till området för besökare ändå ska vara stor. Varje koflock betar i flera hagar, men bara en i taget, vilket gör att majoriteten av hagarna över tid inte betas. Många av korna bär gps och under den tid kossorna är ute kan du på en interaktiv karta på kommunens hemsida se hur korna rör sig på Tinnerö i realtid. Vi visar även vilka hagar som är tomma och var hagarnas stängselgenomgångar finns. Du hittar denna information genom att söka på "Djur och natur i Tinnerö". Observera dock att kartan inte är igång nu under vintern.

Gällande bekämpningen av granbarkborre genomför kommunen varje år ett stort antal insatser. Utanför naturreservaten brukar kommunen köra ut virket, men i våra kommunalt förvaltade naturreservat genomför vi även insatser där angripna granar barkas av och sedan lämnar vi den döda, avbarkade veden för att gynna den biologiska mångfalden. Den senaste insatsen mot granbarkborre i Vallaskogen genomfördes i somras under granbarkborrens svärmning.

Anders Jörneskog och Thomas Weissenberg, stadsmiljöavdelningen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa