Varför ingen information om trädfällningarna?

Vi vill framföra följande synpunkter på kommunens svar på vår insändare.

Almarna vid Lasarettsgatan visade inga synliga tecken på att vara sjuka, anser insändarskribenterna.

Almarna vid Lasarettsgatan visade inga synliga tecken på att vara sjuka, anser insändarskribenterna.

Foto: Tord Olsson/arkiv

Insändare2021-03-11 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

 "Varför skövlas almarna utmed Lasarettsgatan?" (5/3).


1. Vi har inte den tekniska möjligheten att ifrågasätta kommunens bedömning att almarna var angripna av almsjukan. Vi kan bara konstatera att almarna inte har visat några som helst tecken på att vara sjuka utan tvärtom. 

De har vuxit och haft ett enormt bladverk som inte verkat det minsta sjukt eller vissnat vilket ju är ett kännetecken för almsjukan. 

Så sent som i september 2019 när samrådshandlingarna släpptes för planerad byggnation i området ansågs almarna så friska att de inte fick fällas, knappt 1,5 år senare är samma almar dödsdömda. Hur är det med träden som avverkats cirka 100 meter längre upp utmed gång- och cykelvägen i höjd med dagiset och ännu längre upp, är det almsjuka där också?


2. Vårt påpekande om utebliven information har överhuvudtaget inte berörts i kommunens svar. Corren har mycket förtjänstfullt lagt in en bild på hur man informerat om nedtagning av almar i Domkyrkoparken. Varför har inte vi som bor i anslutning till Magistratshagen kunnat få information på samma sätt?


3. När yta tagits i anspråk för planerad byggnation lär det inte bli mycket kvar att göra någon park, i och med att gång- och cykelvägarna skall behållas intakta plus att ytterligare gångväg till dagiset planeras. Det blir max en bänk och en papperskorg såsom det ser ut utanför Backaberg.