Varför har Tekniska verken så höga elpriser?

Den el som Tekniska verken producerar sker till viss del genom att elda de sopor som vi konsumenter får betala dyrt för att bli av med, menar insändarskribenten.
Den el som Tekniska verken producerar sker till viss del genom att elda de sopor som vi konsumenter får betala dyrt för att bli av med, menar insändarskribenten.

Vi får betala dyrt för att bli av med soporna och vi får sedan betala dyrt för den el som Tekniska verken producerar, skriver en konsument.

Insändare 11 februari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför är elpriserna så höga? Orsakerna är flera, såsom att vi har färre kärnkraftverk (kan tacka Miljöpartiet för det), problem med isbildning i älvar så att inte kraftverken kan producera önskad mängd el, för lite vind, för lite sol och så vidare.
Men, Tekniska verken i Linköping producerar till stor del egen el och den kan ju inte vara dyrare att producera jämfört med tidigare år.

Bixia är energibolaget som hanterar verksamheten omkring elen inom Tekniska verken och är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken.
Den el som Tekniska verken producerar sker till viss del genom att elda de sopor som vi konsumenter får betala dyrt för att bli av med. Vi får alltså betala dyrt för att bli av med soporna och vi får sedan betala dyrt för den el som Tekniska verken producerar. Man slår så att säga två flugor i en smäll här!

Ska vara tydlig och säga att detta är endast en del av den el som totalt produceras, då väl också en del el får köpas på den öppna marknaden.

Något bra svar på min fråga lär jag säkert inte få av Tekniska verken som säkerligen blandar in det stora överskottet här i den övriga verksamheten, så det inte blir tydligt och därmed risk för att irritera oss konsumenter.

Men, summa summarum borde Tekniska verken och Blixia göra bra resultat på bekostnad av oss stackars konsumenter nu då elen är dyr.
Då Tekniska verken är ett bolag som ägs av kommunen, det vill säga oss invånare, så borde det finnas en öppenhet och transparens i frågan och därmed få ett klart och tydligt svar. Svar önskas från Tekniska verken och Bixia!

"Konsument med dyr elräkning"
 

Svar från Tekniska verken:

Vi välkomnar en öppen och transparent diskussion kring vår verksamhet. 

Vi har under framför allt slutet av 2021 upplevt höga elpriser på spotmarknaden. Snittpriset under hela året blev drygt 67 öre/kWh vilket kan jämföras med snittpriset för 2020 på drygt 22 öre/kWh och 2019 knappt 41 öre/kWh i elområde 3. I ett 15-årsperspektiv är 2021 året med högst elpriser och 2015 året med lägst elpriser. För Bixias kunder som har valt ett rörligt elpris har elräkningarna under vintern blivit stora och jobbiga. Många av våra kunder har hört av sig till oss och vi försöker hjälpa till med exempelvis delbetalningar.

Vi säljer vår elproduktion på den nordiska elmarknaden. Men vi säljer inte allting till spotpris. Mycket av elen säljer vi till ett fast pris för en längre period, till exempel ett år framåt. Det är det som gör att konsumenten kan köpa ett fastprisavtal. Så delar av den el som vi producerade och levererade i exempelvis december 2021 hade sålts redan ett år innan. Därmed påverkas inte kunden av det högre elpriset.

När det gäller kostnaden för Tekniska verkens elproduktion i våra kraftvärmeanläggningar så har den förändrats under 2021. Priset på utsläppsrätter tredubblades under 2021. Vi har byggt om våra pannor så att vi eldar med förnybara bränslen. Under 2021 har skatten på biooljor höjts dramatiskt.

Tekniska verken ska leverera resurseffektiva och prisvärda produkter och tjänster. En del av vårt överskott delar vi ut till Linköpings Stadshus AB. Vår verksamhet ska naturligtvis främja både våra kunder och våra ägare, det vill säga medborgarna i Linköping.

Klas Gustafsson, vice vd för Tekniska verken-koncernen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa