Varför har p-platserna vid S:t Larskyrkan tagits bort?

Nedre Ågatan – den misshandlade gatsnutten.

Det pratas om en levande innerstad men det verkar som beslutsfattarna aktivt arbetar emot detta, skriver insändarskribenten.

Det pratas om en levande innerstad men det verkar som beslutsfattarna aktivt arbetar emot detta, skriver insändarskribenten.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Insändare2021-04-08 09:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter år av nödvändiga, mindre nödvändiga och onödiga gatuarbeten på Ågatans nedre del, vilket inneburit att bilar inte fått köra där, vilket i sin tur inneburit problem och negativa konsekvenser för näringsidkarna där, tilläts plötsligt bilar att återigen parkera längs med S.t Larskyrkan för någon dryg månad sedan. Nu har jag noterat jag att denna möjlighet tagits bort. Varför? 

Vi har en butiksdöd i Linköping som gav sig tillkänna redan innan pandemin. Att på ett enkelt få ställa sin bil i de centrala delarna av staden en halvtimme kan innebära att medborgare väljer att uträtta ett par ärenden i innerstaden istället för att nyttja det stora köpcentret i stadens utkant.

Det pratas om en levande innerstad men det verkar som beslutsfattarna aktivt arbetar emot detta. Vilka sakskäl ligger bakom det återinförda bil-och parkeringsförbudet? Tacksam för svar av ansvariga. 

Ann-Sofi Wedin

Svar

Som ett led i en rad av olika beslut för att underlätta för näringsidkare under coronapandemin tillläts tillfälligt bilparkering på flera ställen i centrum bland annat på Ågatan mellan Repslagaregatan och S:t Larsgatan. Där handlade det om cirka åtta platser som var tillgängliga mellan 26 november 2020 och 15 mars 2021. 

Tanken var att underlätta under julhandeln och en tid framöver så att bilister kunde välja att göra korta stopp för att kunna hämta varor. Nu är det dags för uteserveringssäsongen att dra igång. Från och med 15 mars kan uteserveringarna börja förberedas/byggas, inför öppning från 1 april och framåt.

Linköpings kommun vill säkerställa att vår stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov när det gäller innehåll och miljöer, för att skapa en stark, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna för lång tid framöver. 

Olika mål vägs mot varandra och parkeringar längs med gatorna i innerstaden har till viss del minskat till förmån för angöring, uteserveringar, gågator/vistelseytor och cykelparkeringar. Samtidigt har det skapats fler platser i centralt belägna parkeringshus. Dukatens webbkarta visar var parkeringsplatserna finns, både i både parkeringshus och på gatorna. 

Just nu arbetar vi med att ta en plan för hur stadskärnan ska utvecklas. Planen kommer att tas fram av Linköpings kommun tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och andra viktiga aktörer för stadskärnan.

Anna Wallroth, avdelningschef Trafik och gata, Linköpings kommun