Varför har inte arbetet vid Tinnerö gjorts färdigt?

I höstas blev jag positivt överraskad över att det anlagts nya spångar över våtmarkerna och även en ny bro över den lilla bäcken. Men varför har inte arbetet gjorts färdigt, frågar sig insändarskribenten.
I höstas blev jag positivt överraskad över att det anlagts nya spångar över våtmarkerna och även en ny bro över den lilla bäcken. Men varför har inte arbetet gjorts färdigt, frågar sig insändarskribenten.

Bräderna från den gamla bron ligger slängda i en hög och vassa spikar ligger uppåt, skriver en besökare i Tinnerö eklandskap.

Insändare 13 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tinnerö eklandskap är en stor tillgång för Linköpingsborna. Jag brukar parkera vid Fröberget för att sedan vandra runt en naturstig på cirka 3 kilometer. I höstas blev jag positivt överraskad över att det anlagts nya spångar över våtmarkerna och även en ny bro över den lilla bäcken. Men varför har inte arbetet gjorts färdigt? 

Bräderna från den gamla bron ligger slängda i en hög bredvid den nya bron. De vassa spikarna på de gamla bräderna ligger uppåt på så sätt att djur och barn som trampar på dem mycket lätt kan göra sig illa. Samma sak gäller bräderna från de gamla spångarna. De ligger också slängda i en hög vid början och slutet av den nya spången. I brädhögen ligger även plastsäckar slängda.

Det är en skam för ansvariga inom Linköpings kommun att de inte sett till att arbetet blivit slutfört. En skam att det får se ut på detta viset i det annars så fina naturreservatet. Förväntar mig att någon ansvarig från kommunen kommenterar detta och att det åtgärdas så snart som möjligt.

"Miljövän"

Svar från kommunen:

Hej och tack för dina synpunkter om Tinnerö eklandskap.

Linköpings kommun arbetar med att byta ut uttjänta spänger och träbroar i Tinnerö och arbetet sker under sen höst, vinter och tidig vår när betesdjuren inte är i hagarna. Arbetet som pågår nu beräknas vara klart våren 2022 och alla gamla brädor kommer att vara bortkörda tills dess. Arbetet med att ta bort och snickra nya spänger och broar är väderberoende och har behövt pausas flera gånger, det kan till exempel inte vara för blött. 

Även arbetet med att transportera bort gamla brädor är väderberoende och måste göras försiktigt så att markskador eller skador på fornlämningar undviks. Vi vill också undvika att köra flera transporter från samma område.

Anders Jörneskog, förvaltare Tinnerö naturreservat och kommunekolog, Linköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa