Varför händer inget med elljusspåret i Lambohov?

Hur många år krävs innan kommunen lägger flis i Lambohovs elljusspår, frågar sig en motionär.

På sträckan längs Gamla Kalmarvägen ser spåret mer ut som en traktorväg, menar insändarskribenten.

På sträckan längs Gamla Kalmarvägen ser spåret mer ut som en traktorväg, menar insändarskribenten.

Foto: Peter Jigerström/arkiv

Insändare2023-04-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings kommun tog över driften av Lambohovs elljusspår från IK Östria för ett antal år sedan. Sedan dess har ingen, eller möjligen minimal, skötsel ägt rum. 

På sträckan längs Gamla Kalmarvägen ser spåret mer ut som en traktorväg. Detta då folk tvingats skapa nya stigar bredvid originalspåret. Originalspåret är nämligen sedan länge en ränna, som gjord för att vricka foten i. 

Hur många år krävs innan kommunen lägger flis i Lambohovs elljusspår?

Martin

Svar från Linköpings kommun:

Vi är medvetna om att delar av elljusspåret i Lambohov nu är i behov av insatser utöver ordinarie drift och skötsel. Under de senaste åren har Linköpings kommun tagit över driften och skötseln av flera elljusspår från föreningar. Den regelbundna och grundläggande driften och skötseln av elljusspåret i Lambohov, liksom övriga spår, innebär att kommunen klipper och trimmar gräs, röjer sly, fäller träd, rensar dräneringsrör, byter ut trasiga lampor med mera. 

I anslutning till Lambohovs elljusspår har kommunen även avverkat många träd på grund av granbarkborreangrepp. Förvaltningen genomför för närvarande en inventering av kommunens motionsspår vad gäller underlag, markberedningsbehov, belysning, säkerhet etcetera.

Andreas Hagström, Idrottsutvecklingschef, kultur- och fritidsförvaltningen, Linköpings kommun