Varför försvårar ni för oss som arbetspendlar?

Jag har pendlat mellan Boxholm och Motala i mer än 10 år, men nya spår 6 i Mjölby blir i princip spiken i kistan. Hur kan ni säga att ni vill öka andelen pendlare i länet när ni gör så här, skriver en resenär.

Insändare 12 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från att tidigare ha kunnat kliva över från ena sidan till den andra – spår 2 och 3 på stationen i Mjölby när man kommer in – till att nu komma på en annan plattform längre bort. Man måste sedan förflytta sig till spår 6 via två trappor (ned och upp), en tunnel och ett nedsänkt torg som har en trappa upp längst bort – samt oförändrade ankommande och avgående tider på pendeltågen.

Mina frågor till Östgötatrafiken blir följande:

1. Varför försvåra arbetspendlingen från Tranås/Boxholm till Motala när tågets ankommande plats skiftar från 3B till 3A? Det står inga tåg på 3B och även om Tåg i Bergslagen kommer in en stund senare är antalet avgångar fyra för Östgötatrafiken mot två för Tåg i Bergslagen på samma tid.

2. Varför finns ingen trappa upp till spår 6 i anslutning till nya hissen? Det finns gott om utrymme att fästa en trappa på ben mot den terrassbyggnation som redan finns upp mot spår 6.

3. Hur tänkte ni vid granskningen av bygget till spår 6? Det är fruktansvärt trångt vid passagen intill hissen, själva gången in och ut på spår 6, samt en väntkur i direkt anslutning. Det är trångt redan nu under sommaren när folk är lediga. Det ska bli spännande att se hur det blir med både skolelever och när folk börjar jobba! Det är stopp när man går av för alla som står och låser passagen fram till utgången.

4. Hur kommer ni göra när ni i en framtid inte längre trafikerar sträckan Tranås och Boxholm? Ska vi som resenärer och arbetspendlare få ännu längre arbetspendling med dåliga övergångstider och förutsättningar då Krösatågen tar över? Ska vi behöva köpa två olika pendelkort fastän jag och flera är skattebetalare i Östergötland?

Som skattebetalare i Östergötland undrar jag också varför jag hela tiden ska få försämringar mot arbetspendlare från Norrköping? Är inte mina skattekronor värda lika mycket? Var finns miljöansvaret med att öka andelen pendlare när ni försvårar arbetspendling i och med sämre tider (längre restider). 

Svar önskas. 

"Besviken tågpendlare"

 

Svar från Östgötatrafiken:

Tack för din insändare och för att du pendlar med oss! 

Mjölby är en viktig ort för Östgötatrafiken, så även för andra aktörer som SJ, Tåg i Bergslagen och många godståg, av vilka de senare beräknas att bli ännu fler de närmaste åren.  

Målsättningen med spår 6 är att utöka kapaciteten för att möta behoven bättre. Men i dagsläget är inte den slutgiltiga ombyggnationen av spåret klar. När det är färdigbyggt är planen att våra pendeltåg ska mötas nos mot nos, så att resenärer som behöver byta kan göra det smidigare och snabbare då tågen står närmare varandra.

Det är Trafikverket, som ansvarar för arbetet, då de äger spår och plattformar samt bestämmer vilka tåg som får köra på spåren och använda plattformarna. Förhoppningen var att arbetet med spår 6 skulle vara klart i samband med att spåret togs i drift. Men arbetet är fördröjt och spår 6 fungerar därför inte så som det var planerat. Vi är i direktkontakt med Trafikverket och driver på behovet av att slutföra arbetet med spår 6 så snart som möjligt. Till dess kan vi bara köra in med ett tåg i taget, vilket innebär att resenärer måste byta plattform.

Angående plattformens utformning så är det tråkigt att den upplevs som trång. Trafikverket har byggt och besiktigat plattformen. Vi hoppas att flödet blir bättre när vi kan trafikera spår 6 med två tåg samtidigt. Det är även planerat att bygga en trappa i anslutning till den nya hissen. Förhoppningen är att Trafikverket färdigställer den under hösten.

Östgötatrafiken har inga planer på att sluta trafikera Boxholm och Tranås med Östgötapendeln. Region Östergötland, som äger Östgötatrafiken, har ett avtal med Region Jönköping om att Östgötapendeln ska trafikera Tranås. 

Vi förstår att det blir mer omständligt så som det fungerar med spår 6 i dagsläget och tackar för ditt tålamod tills spår 6 är klart.

Mattias Näsström, biträdande trafikchef, Östgötatrafiken 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa