Varför finns inte kort för 10 resor?

Jag undrar varför Östgötatrafiken inte kan vara mer serviceinriktade. Vi är många som i pandemins spår åker till jobbet en–tre gånger i veckan, skriver en resenär.

Insändare 26 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alternativet för oss är att köpa ett månadskort alternativ en dygnsbiljett för 180 kronor, vilket gör att kostnaden snabbt stiger upp till månadskortet. För ett antal år sedan fanns det ett kort för 10 resor eller om det var för 15 resor. Man hade ganska god tid på sig att utnyttja de resorna. 

Det skulle ju bli väldigt mycket billigare för de som endast arbetar någon eller några dagar i veckan. Jag har mejlat frågan till Östgötatrafiken förut, men inte fått något begripligt svar.

Lena G Johansson

 

Svar från Östgötatrafiken:

Tack för dina synpunkter. För många år sedan hade vi en biljett där man under 60 dagar kunde resa 15 gånger, dessvärre var efterfrågan på denna biljett mycket låg och togs därför bort. 

Pandemin har förvisso ändrat resmönstren en del men inte i den utsträckning som förutspåddes. Flera av våra branschkollegor i andra län införde efter pandemin en 10/30-biljett, det vill säga, res 10 gånger under 30 dagar. Vi valde att inte göra det och i stället införa ett pristak på 900 kronor om man blippar sitt betalkort under 30 dagar. Syftet var att skapa en lösning för de som inte vet från ena månaden till den andra hur man kommer att resa. 

När vi nu har lagt pandemin bakom oss och vi kan analysera resmönster och efterfrågan kan vi konstatera att efterfrågan på 10/30-biljetten är låg och flera län håller på att avveckla 10/30-biljetten. 

Vår uppgift är att så långt som möjligt inom givna ekonomiska ramar främja hållbara resor i kollektivtrafiken, där rabatter och biljettyper ska styra mot fler hållbara resor. Östgötatrafikens biljettutbud bygger därför på att man får ökad rabatt ju mer man reser. 30-dagarsbiljetten motsvarar 7,5 dygnsbiljetter eller 15 enkelbiljetter. Alla resor efter det får man alltså ”på köpet”. 

Vi analyserar kontinuerligt hur efterfrågan och resmönster skiftar och försöker balansera vårt uppdrag, ekonomi och service till våra kunder. Om vi ska ha fler rabatter eller en ny rabatterad biljettyp så måste man höja priset på de befintliga biljetterna eller tillföra mer skattesubventioner, vilka nu står för cirka 50 procent av kostnaden för trafiken.

Per Nelson, marknadschef, Östgötatrafiken 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa