Varför erbjuds inte även timanställda vaccin?

I ett internt pressutskick meddelar Linköpings kommun att de väljer att avvika från folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination.

Linköpings kommun har inte fattat beslut som skulle utesluta timvikarier inom LSS, svarar social- och omsorgsdirektören.

Linköpings kommun har inte fattat beslut som skulle utesluta timvikarier inom LSS, svarar social- och omsorgsdirektören.

Foto: Pia Molin/arkiv

Insändare2021-03-11 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Timanställda inom LSS-verksamhet kommer inte erbjudas vaccin mot covid-19 trots rekommendationerna.  

Beslutet är klart upprörande eftersom personal inom LSS-verksamhet ingår i fas 2 i vaccinationsplanen, tillsammans med bland annat personer över 65. Trots det kommer timanställda inte att erbjudas vaccin, även om de kan innebära större risk för verksamheten. 

En timanställd vikarie jobbar ofta på flera gruppbostäder och har ofta en annan huvudsaklig sysselsättning. Det ökar exponeringen för folk och därmed risken att själv smittas av viruset.

Det leder i sin tur till att risken att smitta personal eller vårdtagare ökar. Syftet med en tidigare vaccination av vårdpersonal frångås därmed, det vill säga att hålla borta smitta från verksamheten. 

 

Även för mig som arbetstagare är beslutet absurt. Vi timanställda kommer till följd av beslutet vara de enda i arbetsgruppen som inte erbjudits vaccin och därmed vara de enda som löper risk att smittas på arbetsplatsen. 

Att arbeta i en miljö där covid-19 frekvent förekommer är redan problematiskt, men utöver det är jag den enda som kommer löpa risk att bli smittad. Uteslutande av anledningen att jag inte är månads- eller tillsvidareanställd. 

Jag förstår självklart att man inte har möjlighet att vaccinera en vikarie som är anställd men som inte jobbar, eller en ständigt frånvarande anställd.

Men det faktum att jag, som under perioder arbetar mer än många tillsvidareanställda inte kommer erbjudas vaccin är absurt.

Dante Domäng

Svar

Vi beklagar att du fått felaktig information, det är såklart inte bra. 

Linköpings kommun utesluter inte timvikarier inom LSS eller någon annan verksamhet inom vård- och omsorgssektorn. 

Varken Linköpings kommun eller Region Östergötland har fattat beslut som skulle utesluta timvikarier inom LSS från att vaccineras. 

Alla som arbetar i vård- och omsorgsnära moment är inkluderade i de faser de tillhör. 

Även vfu-studenter, gymnasieelever som är 18 år eller äldre och som är ute på arbetsplatsförlagt lärande – APL (inom vård och omsorgen) samt semestervikarier erbjuds vaccin. 

Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör i Linköpings kommun