Varför återfaller så många unga i brott?

Visar det sig att de dömda unga ändå fortsätter med kriminalitet bör de förses med fotboja, menar insändarskribenten.

Visar det sig att de dömda unga ändå fortsätter med kriminalitet bör de förses med fotboja, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2023-10-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Researchföretaget Acta Publica har granskat domar mot 439 ungdomar som straffats med sluten ungdomsvård för grova brott mellan 2015 och 2022. Granskningen visar att 91 procent av dömda ungdomar med gängkoppling begår nya brott efter några års sluten ungdomsvård. 

Varför återfaller så många gängkriminella ungdomar i brott? Vad har ansvariga myndigheter för kontroll på unga brottslingar som fortsätter begå grova våldsbrott efter ”avtjänat” straff? Alarmerande är att så många som 78 procent av dem hamnar i fängelse. 

Ungdomar som begår så allvarliga brott att de döms till sluten ungdomsvård i flera år, måste ha krav på sig att upphöra helt med brottslig verksamhet när de friges. Visar det sig att de ändå fortsätter med kriminalitet bör de förses med fotboja och förbjudas vistas i vissa områden.

Vad har vårt rättsväsende för uppföljning och kontroll vad gäller gängkriminella ungdomar som släpps fria efter avtjänat straff? 91 procent av ungdomar med gängkoppling som döms till sluten ungdomsvård begår nya brott. Det gynnar rekryteringen till gängen.