Varför är hastigheten 50 km/tim utanför Alléskolan?

Hur svårt kan det vara att sätta upp en trafikskylt som visar att 30 km/tim är det som gäller, menar insändarskribenten.

Jag ställde den här frågan till berörda (kommunen, polisen samt skolan) redan för cirka fem år sedan, men ingen har ännu gett mig ett svar, menar insändarskribenten.

Jag ställde den här frågan till berörda (kommunen, polisen samt skolan) redan för cirka fem år sedan, men ingen har ännu gett mig ett svar, menar insändarskribenten.

Foto: Lotta Willsäter

Insändare2022-10-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En fråga till politikerna och polismyndigheten i Åtvidaberg:
Hur kommer det sig att högsta tillåtna hastighet utanför Alléskolan i Åtvid är 50 km/tim? Jag trodde att 30 km/tim var det som gäller utanför alla skolor, förskolor/dagis och fritids. 

Jag ställde den här frågan till berörda (kommunen, polisen samt skolan) redan för cirka fem år sedan, men ingen har ännu gett mig ett svar. Hur svårt kan det vara att sätta upp en trafikskylt som visar att 30 km/tim är det som gäller? Och, om/när ni ändå sätter upp skylten, föreslår jag att ni justerar "guppet" på Söderleden, så det fyller den funktion som det är tänkt att göra – alltså, tvinga motorburna trafikanter att bromsa in – inte användas som en häftig grej att leka med i trafiken.

Hoppas någon ansvarig ger mig ett svar den här gången.

"Linnéa"

Svar från Åtvidabergs kommun:

Tack, för din insändare,

Vi ber om ursäkt för att du inte har fått svar på din fråga tidigare. Kommunen tar gärna emot synpunkter från allmänheten som används i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister. Det välkomnas även positiva synpunkter för att visa på att de åtgärder som görs är bra. Du är välkommen att höra av dig till kommunens trafikingenjör för att diskutera frågan vidare.

Förstår jag dig rätt så är det Söderleden vi pratar om?

Vi har haft uppe en digital hastighetsskylt på Söderleden för att mäta hastigheten. Arbete pågår för att göra någon form av hastighetsreducerande åtgärd just förbi Alléskolan (skateparken) i anslutning till övergångsstället. Det i sin tur gör det möjligt att sätta en hastighetsbegränsning på 30 km/h.Trafiksäkerhet handlar om mycket mer än att "bara" sätta upp en skylt som visar 30 km/h. En viktig ståndpunkt är att vi ska göra åtgärder som fungerar långsiktigt för att hastighets efterlevnaden ska bli så bra som möjligt. 

Sabine Olovsson Andersson, Trafikingenjör & Enhetschef stab