Var finns kompetent och utbildad vårdpersonal?

Vi ser att våra elever som gör sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute i verksamheterna får gå in och ersätta befintlig personal där de egentligen ska lära sig yrket. Detta är inte rätt, skriver flera vårdlärare i Linköping.

Var finns då den kompetenta och utbildade personal som ska arbeta inom hemtjänst, Säbo, psykiatriboende, LSS samt daglig verksamhet, skriver vårdlärare.

Var finns då den kompetenta och utbildade personal som ska arbeta inom hemtjänst, Säbo, psykiatriboende, LSS samt daglig verksamhet, skriver vårdlärare.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2024-03-20 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har många års erfarenhet av vårdläraryrket samt inom vård- och omsorgsverksamheter. Vi är oroade över den senaste tidens utveckling.

Tidigare sökte många våra utbildningar inom vård och omsorg för att bli undersköterska och därigenom höjdes kompetensen på arbetsplatserna. Sedan ett par år tillbaka har färre och färre sökt till utbildningarna inom hemtjänst och Säbo (särskilt boende). Ändå lyckas personerna bli anställda, trots att detta är två komplexa verksamheter med stort ansvar och förmåga att ta beslut gällande vårdtagarnas hälsotillstånd samt åtgärder utifrån det. 

Var finns då den kompetenta och utbildade personal som ska arbeta inom hemtjänst, Säbo, psykiatriboende, LSS samt daglig verksamhet? Det tar minst 1,5 år att utbilda en undersköterska inom komvuxutbildning.

Nedanstående punkter anser vi är ytterst viktiga att ta hänsyn till och ha en åtgärdsplan för i det snaraste. Speciellt då populationen förändras med en högre kvot av äldre personer, samt att vårdplatserna minskar och vård i hemmet ökar. 

* Få elever söker vård- och omsorgsutbildningar. 

* Vi ser att våra elever som gör sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute i verksamheterna får gå in och ersätta befintlig personal där de egentligen ska lära sig yrket. Detta är inte rätt. Personal har inte ens tid att skriva avvikelser, och där finns ett stort mörkertal i händelser som då inte blir rapporterade och åtgärdade.

* Undervisning behöver ske på plats på skolan då språksvårigheter av olika skäl förekommer.

* Det finns en vinning i att utbilda vårdbiträden för att höja kompetensen på arbetsplatsen gentemot att ha outbildad personal i verksamheten.

* Socialstyrelsen initierade "skyddad yrkestitel" för undersköterskor förra året, vilket gör att tidsperioden framåt nu i 9 år försvårar situationen. Många kommer i sista minuten att inse att de behöver utbildning för att söka den skyddade yrkestiteln. Detta kan medföra en brist på yrkesverksamma yrkeslärare och utbildningsanordnare. Så ser utvecklingen ut vid dagens datum.

* Personal inom verksamheterna behöver också fortbildning inom språk och handledning för att möta behovet.

* Arbetsmarknaden i dag förändras, men inom vård och omsorg och barn och fritid kommer behovet av personal hela tiden behövas för att ha ett fungerande välfärdssamhälle. 

Vi måste förlita oss på att politikerna har en framtidsvision och tar ansvar gentemot medborgarna i frågan.