Vården behöver inte mer byråkrati

Utbilda alla byråkrater så att de klarar och får göra enklare arbetsuppgifter inom vården, menar insändarskribenten.
Utbilda alla byråkrater så att de klarar och får göra enklare arbetsuppgifter inom vården, menar insändarskribenten.

Insändare 20 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är brist på nästan alla typer av personal inom vården, samtidigt sitter det en mängd anställda sjukvårdsutbildade pappersvändare (byråkrater) inom region/kommun. Dessa byråkrater borde krisplaceras precis som försvaret krigsplacerar sin personal.

Krisplacera all personal inom regionen/kommunen som har någon typ av beröring med sjukvård till en avdelning med patientvård. Alla byråkrater borde ha fyra veckor jour/år varav minst en vecka i semesterperioden då man kan rycka in och hjälpa till på en krisande avdelning. 

Varför skulle inte en sjukvårdsdirektör kunna ställa upp på en avdelning en helg eller två med att dela ut mat och torka skit. Utbilda alla byråkrater så att de klarar och får göra enklare arbetsuppgifter inom vården.

Från någon tänkare: ”Byråkratin skall alltid vara underbemannad, om inte så hittar de på massa onödigt”.

Patienter behöver vård, inte byråkrati.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa