Vårdcentraler, tänk borrelia lite oftare

Efter två år med oupptäckt borrelia är jag nu symtomfri, skriver en patient.

Efter två år med oupptäckt borrelia är jag nu symtomfri, skriver en patient.

Foto: Lien, Kyrre

Insändare2023-03-10 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att ha blivit bedömd av fem erfarna ST-läkare – två på olika ultraljud och tre på vårdcentral – blivit ordentligt undersökt med olika frågeställningar, röntgad på grund av smärta i knäled, men ingen har känt igen synliga symtom och behandling har uteblivit i två år.

På en årlig kontroll på lungmedicin undrar överläkaren om övrigt hälsotillstånd. Bedömer (av ren omtanke, då det var utanför den disciplinen) synliga hudproblem, värme och svullnad, och ordinerar borreliaprov som blir positivt. Skyhögt.

Remiss skickas till hudmottagning och antibiotika sätts in. Efter två år med symtom! Tack!

Undertecknad kan leva med kronisk akrodermatit, men borrelia kan drabba med än mer omfattande konsekvenser än så, vilket inte är okänt.

Ett blodprov kan bespara mycket lidande. Enkelt.