Var vaksamhet på utvecklingen av vårt samhällssystem

Var aktsam om språket, menar insändarskribenten.
Var aktsam om språket, menar insändarskribenten.

Insändare 22 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att tänka på inför vårt tjugonde århundrade som demokratisk nation. Den amerikanska historieprofessorn Timothy Snyder har i sin bok, "Om Tyranni", skrivit tjugo punkter som borde få oss att känna oro inför vårt samhälles utveckling. Några exempel:

1. Försvara institutionerna.

2. Ta ansvar för hur världen ser ut.

3. Var aktsam om språket.

4. Tro på sanningen.

5. Arbeta aktivt inom politiken.

6. Spetsa öron efter farliga ord.

7. Ge bidrag till goda ändamål.

Plus ytterligare 13 punkter i boken.

Skall vi vara oroliga för vårt lands framtid som demokratiskt och öppet samhälle? Det pågår en del varningstecken. Här kommer några:

1. Politiska och andra föreningsdrivna organisationer skall utredas hur de finansieras.

2. Förslag att politiker skall påverka kulturarbetare som får delar av sin inkomst via skattemedel.

3. Forskare med gedigna kunskaper om riskerna för jordens klimat nedvärderas.

4. Politiker i stor maktposition vägra oftare att svara på journalister frågor.

5. Generaldirektörer ersätts efter påtryckningar från stödpartier till regeringen.

6. Liberala makthavare har svårt att försvara antidemokratiska påhopp från stödpartiet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa