Var finns rörelsen mot droger i Sverige?

Förutom att polisen kommer ut till våra skolor, tror jag att andra vuxna förebilder behöver komma ut till våra skolor, redan i lågstadiet, menar insändarskribenten.

Insändarskribenten tror att idrottsrörelsen kan nå flera unga genom subventionering av avgifter samt utveckla möjligheten att få låna utrustning gratis.

Insändarskribenten tror att idrottsrörelsen kan nå flera unga genom subventionering av avgifter samt utveckla möjligheten att få låna utrustning gratis.

Foto: Mats Schagerström/TT

Insändare2023-10-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag läser man dagligen om unga människor som dras in i brottslighet och om betydelsen att förhindra nyrekrytering till brottets bana.

Polisen har också signalerat att hela samhället måste hjälpas åt och här tror jag idrottsrörelsen är viktig. Frågan är om idrottsrörelsen kan nå flera unga genom subventionering av avgifter samt utveckla möjligheten att få låna utrustning gratis? 

Många familjer har inte ekonomi att låta sina barn delta i olika klubbar och kanske kan subventioneringen bidra till att fler unga, flickor och pojkar, kan inkluderas i en idrottsklubb. Jag tror det är viktigt att det erbjuds sunda vuxna förebilder till våra unga som alternativ till de mera destruktiva förebilder som i dag försöker fånga upp våra unga (redan i låg- och mellanstadiet). 

Förutom att polisen kommer ut till våra skolor tror jag att andra vuxna förebilder behöver komma ut till våra skolor, redan i lågstadiet. Exempelvis framgångsrika idrottsutövare men även artister, exempelvis inom konst och musik (alla barn kanske inte vill utöva idrott). Se detta som ett inlägg (kanske naivt) att fokusera på det förebyggande arbetet och förhoppningsvis kan media fokusera mera på de goda exemplen.