Vallatunneln blir oundviklig för Linköping

Denna länk bör kosta i storleksordningen av en ny simhall, och frågan är vad man har mest nytta av i jämförelse över tid, menar insändarskribenterna.

Lambohovsleden, som skulle ersätta Vallaleden, är redan i dag hårt belastad och lär överskrida maximal kapacitet om bland annat Mjärdevi byggs ut kraftigt, menar insändarskribenterna.

Lambohovsleden, som skulle ersätta Vallaleden, är redan i dag hårt belastad och lär överskrida maximal kapacitet om bland annat Mjärdevi byggs ut kraftigt, menar insändarskribenterna.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2024-04-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Dags att göra verklighet av Vallaleden" (12/4):

Vi håller med insändaren om att en Vallaförbindelse blir mer och mer aktuell, med ökande trafik.

Jag, Ola, är 52 år och var några månader för ung för att få rösta i den kommunala folkomröstningen 1989. Det betyder att en majoritet av den nu aktuella befolkningen i Linköping inte har fått uttrycka sin åsikt i den frågan. Dessutom känner jag flera personer som röstade nej till leden, då man var rädda för ett "schakt" genom Vallaskogen.

Man bör dock kunna bygga en bergtunnel som inte tar Vallaskogens naturreservat i anspråk. Detta kan göras genom att bygga en ny rondell på Haningeleden strax sydost om den nuvarande Garnisonsrondellen. Och därifrån dra en led som går in under mark, strax innan Lambohovsleden, under backen ned mot befintlig rondell. Länken kan sedan mynna upp brant strax söder om Vallarondellen på nuvarande Stratomtavägen. Angöringen till Valla gård får i så fall i stället ske från Studievägen.

Tunnlar under skyddsvärda naturområden blir mer och mer vanliga i storstäder som Stockholm. Denna länk bör kosta i storleksordningen av en ny simhall, och frågan är vad man har mest nytta av i jämförelse över tid?

Lambohovsleden, som skulle ersätta Vallaleden, är redan i dag hårt belastad och lär överskrida maximal kapacitet om bland annat Mjärdevi byggs ut kraftigt. Detta är ju också en resurskrävande omväg.

Om Linköping, som man tar höjd för, växer till 200 000 eller kanske rent av 250 000 invånare i framtiden, ser vi en komplettering av Sydvästra länken (Vallatunneln) som oundviklig för att stävja trafikinfarkt.

Men, hittills, är det i denna stad nästan värre att påtala behovet av bättre förbindelse, än att "svära i kyrkan".