Vad vill politikerna egentligen med Birgittaskolan?

Ytterst vilar ansvaret för skolan på kommunpolitikerna och därför undrar jag vad de egentligen vill med Birgittaskolan, skriver en bekymrad lärare.

Vi som jobbar inom gymnasiet vet att tusen platser verkligen inte är samma sak som tusen elever, menar insändarskribenten.

Vi som jobbar inom gymnasiet vet att tusen platser verkligen inte är samma sak som tusen elever, menar insändarskribenten.

Foto: Annika Ekstedt

Insändare2021-11-16 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På grund av allt större elevkullar har Linköpings kommun bestämt att Birgittaskolan ska växa från dagens cirka 600 elever till tusen eller fler. För att få plats med fler elever flyttas Komvux och SFI efter många turer ut ur skolans lokaler till höstterminen 2022. 

I mitten på oktober besökte gymnasiechefen Åsa Ridne skolan för att svara på frågor och berätta om vad som skulle hända efter att Komvux och SFI flyttat ut. Tyvärr hade hon inte särskilt många svar att ge och några mer detaljerade frågor om Birgittaskolans framtid kunde hon inte svara på.


Vi som jobbar inom gymnasiet vet att tusen platser verkligen inte är samma sak som tusen elever och att valet av skola till stora delar handlar om status, självbild och förväntningar. Att Linköping är en segregerad stad märks även bland gymnasieskolorna och den enda gången Birgittaskolan vuxit ordentligt under de senaste åren är i samband med att nya program startat upp eller flyttat dit, men något sådant är inte aktuellt, enligt Åsa Ridne.


Ytterst vilar ansvaret för skolan på kommunpolitikerna och därför undrar jag vad de egentligen vill med Birgittaskolan och vad de faktiskt är beredda att satsa för att deras idéer ska bli verklighet?